Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX3

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där en Picture Profile (bildprofil) kan användas även om funktionen Picture Profile (bildprofil) är inställd på OFF (av)
 • Förbättrar kamerans driftstabilitet när du använder apparna Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile
 • Åtgärdar ett fel där det händer att ett felmeddelande visas vid fotografering med hög slutartid
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX3V101.exe

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 593 MB (662 435 696 byte)

Utgivningsdatum

 • 22-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version 1.00 måste du uppdatera.
Obs! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ställer du in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu Setup Setup Option Version (Meny → Inställning → Inställningsalternativ → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  OBS! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Kamerans strömkälla
  Laddningsbart batteri NP-FZ100 med full laddning
  OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.
 • Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup (inställning) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen Update_ILMEFX3V101.exe hämtas.
  OBS! Filstorlek: 593 MB (662 435 696 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX3V101.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  OBS! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är 1.00 klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är 1.01 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 10 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu Setup Setup Option Version (Meny → Inställning → Inställningsalternativ → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 10 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.