Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till en funktion för USB-strömning så att du kan ansluta med en USB-kabel till en dator eller Xperia-smartphone för livestreaming och onlinekommunikation med hög kvalitet på video och ljud.
  OBS!
  • Detta gäller för Xperia 1 II eller Xperia 5 II-smartphones som har uppgraderats till Android 11. Uppdateringens tillgänglighet varierar beroende på regionen. (Gäller från och med den 22 april 2021)
  • När du ansluter till en enhet med en USB Type-C-port ska du använda en USB-kabel eller en anslutningsadapter som säljs i butik.
 • Förbättrar kamerans övergripande stabilitet och prestanda
  OBS! Mer information om alla uppdaterade funktioner finns i Hjälpguiden.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCRX0M2V300.exe

Filversion

 • 3.00

Filstorlek

 • 283 MB (296 815 984 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om versionen av systemprogramvaran är version2.00 eller tidigare måste du uppdatera den.
OBS! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ställer du in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  OBS! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Laddningsbart NP-BJ1-batteri med full laddning.
   OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett batteri med full laddning. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett laddningsbart batteri med full laddning (NP-BJ1).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 6 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup3 (inställning 3) → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Hämtning av filenUpdate_DSCRX0M2V300.exe påbörjas.
  Filstorlek: 283 MB (296 815 984 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_DSCRX0M2V300.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  OBS! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 2.00 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är 3.00 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.

  Uppdatering krävs
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  Ingen uppdatering krävs
  Bild som visar den senaste versionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 6 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  OBS! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 6 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.