Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-1

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där det eventuellt inte gick att starta kameran när Mode-ratten (läge) var inställd på Movie (film) och väljaren NTSC/PAL var inställd på PAL
 • Förbättring av kamerans driftsstabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE1V132.dmg

Filversion

 • 1.32

Filstorlek

 • 704 MB (703 960 692 byte)

Utgivningsdatum

 • 10-05-2023

Förberedelser

Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 1.31 eller tidigare.
Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramuppdateringen är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 11, 12, 13

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 900 MB eller mer
 • RAM: 900 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
  Obs! Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Du bör använda ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd den USB-kabel som medföljde kameran.
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 30 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (systemprogramuppdatering). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (systemprogramuppdatering) på kameran och välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera sedan om Mass Storage (masslagring) har valts. Om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) har valts, ska du ändra det till Mass Storage (masslagring).
 • På macOS-datorer med Apple Silicon-processorer (Apple M1) måste du ändra säkerhetspolicyn. På skärmen About This Mac (om den här datorn) visas ett objekt med namnet Chip, följt av namnet på chipet. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon. För Mac-datorer med en Intel-processor är det här steget inte nödvändigt.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till hämtningssidan för drivrutiner för kameror från Sony och hämta drivrutinen:
 2. Klicka på knappen Hämta.
 3. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Hämta ovan.
 2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Update_ILCE1V132.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Filstorlek: 704 MB (703 960 692 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2110a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran redan är ansluten till datorn tar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att tillåta att programmet installerar ny programvara. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  Obs!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemversion. Extension (tillägg) hänvisar här till drivrutinen för din kamera från Sony) klickar du på Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningarna). MacOS-fönstret Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om meddelandet System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) inte visas i operativsystemet går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för att fortsätta.
 7. macOS 11 och macOS 12: Öppna fliken General (allmänt) på skärmen Security & Privacy (säkerhet och integritet) och klicka på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Allow (tillåt) för att börja läsa in systemprogramvara från Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. För MacOS 13 trycker du på knappen Allow (tillåt) i Security & Privacy (säkerhet och sekretess) under Systeminställningar. Om du inte hittar knappen Allow (tillåt) kan du prova att bläddra nedåt på skärmen.
 10. Om en uppmaning om att starta om visas när du klickar på Allow (tillåt) startar du om och börjar om från början av uppdateringsproceduren.
 11. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) inte försvinner stänger du fönstret.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_ILCE1V132.dmg. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_ILCE1V132 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdater.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.

  Obs!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för din kamera från Sony) visas utför du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera säkerhets- och integritetsinställningen) visas utför du steg 7 och 8 (macOS 11 och macOS 12) respektive steg 9 (macOS 13) i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, startar om datorn och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar försöker du med de andra portarna
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.31 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om den aktuella versionen av systemprogramvaran är version 1.32 behöver du inte uppdatera. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Om [Current Version] (nuvarande version) under [Update information] (uppdatera information) längst ned till vänster på skärmen visar version 1.31 eller tidigare och [Version after the update] (version efter uppdatering) visar version 1.32.
  • Uppdatering krävs inte
   Om [Current version] (nuvarande version) och [Version after the update] (version efter uppdatering) under [Update information] (uppdatera information) längst ned till vänster på skärmen visar version 1.32.
 9. Kameran återställs automatiskt.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 30 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Obs! Om du använder en Apple Silicon-processor för Mac-dator rekommenderar vi att du ställer tillbaka säkerhetspolicyn till ursprungsinställningen när uppdateringen är klar. På Mac-datorer med en Intel-processor behövs inte det här steget. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon om det behövs.

Steg 3: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 30 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.

När du har startat System Software Updater (systemprogramuppdateringen) visas inte skärmen för att bekräfta versionen och meddelandet Failed to update (uppdateringen misslyckades) visas.

Om detta händer är det möjligt att du har uppdaterat kameran tidigare med drivrutinen System Software Update Helper (hjälpverktyg för systemprogramuppdatering) och inte har avinstallerat den programvaran:

 1. Hämta System Software Update Helper (hjälpverktyg för systemprogramuppdatering) igen och avinstallera drivrutinen med avinstallationsverktyget i mappen Uninstaller (avinstallationsprogram) för den hämtade filen.
 2. När du har avinstallerat drivrutinen System Software Update Helper (hjälpverktyg för systemprogramuppdatering) dubbelklickar du på Update_ILCE1V132.dmg för att starta om uppdateringen.