Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-1

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrade övergripande AF-prestanda och -stabilitet
 • Förbättrade funktioner för appen Remote Camera Tool
  Obs! Se till att du har uppdaterat appen Remote Camera Tool till den senaste versionen
 • Förbättrade prestanda för ögonsensordetektion i samband med starka ljuskällor, t.ex. solljus
 • Förbättrad driftstabilitet vid användning av Imaging Edge Mobile-appar
 • Förbättrad driftstabilitet vid användning av objektiven SEL100400GM, SEL200600Geller SEL600F40GM
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där en Picture Profile (bildprofil) kan användas även om funktionen Picture Profile (bildprofil) är inställd på Off (av)
 • Förbättring av kamerans driftstabilitet när du använder Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE1V110.exe

Filversion

 • 1.10

Filstorlek

 • 669 MB (701 906 288 byte)

Utgivningsdatum

 • 29-06-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version 1.01 eller tidigare behöver du uppdatera.
Obs! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ska du ställa in rätt datum och tid.

 1. Välj MenuSetupSetup OptionVersion (meny → inställning → inställningsalternativ → version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 700 MB eller mer
 • RAM-minne: 700 MB eller mer
  Obs! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Kamerans strömkälla: Laddningsbart batteri NP-FZ100 med full laddning.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.
 • Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj MenuSetupUSBUSB Connection (meny→ inställning → USB→ USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Hämtning av filen Update_ILCE1V110.exe påbörjas.
  Obs! Filstorlek: 669MB (701 906 288 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILCE1V110.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är 1.01 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 1.10 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste versionen på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj MenuSetupSetup OptionVersion (meny → inställning → inställningsalternativ → version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.