Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-1

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där det eventuellt inte gick att starta kameran när Mode-ratten (läge) var inställd på Movie (film) och väljaren NTSC/PAL var inställd på PAL
 • Förbättring av kamerans driftsstabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE1V132.exe

Filversion

 • 1.32

Filstorlek

 • 674 MB (707 250 112 byte)

Utgivningsdatum

 • 10-05-2023

Förberedelser

Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 1.31 eller tidigare.
Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
 • Hårddiskutrymme: 900 MB eller mer
 • RAM: 900 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
  Obs! Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Du bör använda ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd den USB-kabel som medföljde kameran.
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (systemprogramuppdatering). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (systemprogramuppdatering) på kameran och välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera sedan om Mass Storage (masslagring) har valts. Om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) har valts, ska du ändra det till Mass Storage (masslagring).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Hämta ovan.
 2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen _Update_ILCE1V132.exe hämtas.
  Obs! Filstorlek: 674 MB (707 250 112 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbordstartskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILCE1V132.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (systemprogramuppdatering) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på LCD-skärmen på kameran.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar försöker du med de andra portarna
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.31 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 1.32 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Om [Current Version] (nuvarande version) under [Update information] (uppdatera information) längst ned till vänster på skärmen visar version 1.31 eller tidigare och [Version after the update] (version efter uppdatering) visar version 1.32.
  • Uppdatering krävs inte
   Om [Current version] (nuvarande version) och [Version after the update] (version efter uppdatering) under [Update information] (uppdatera information) längst ned till vänster på skärmen visar version 1.32.
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.