Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ZV-1

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där kameran i sällsynta fall startas om i stillbildsläge

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Lägger till en funktion för USB-streaming
  OBS!
  •  Om du ansluter via en USB-kabel till en dator eller Xperia-smartphone får du livestreaming och onlinekommunikation med hög video- och ljudkvalitet
  • Detta gäller för Xperia 1 II- eller Xperia 5 II-smartphones som har uppgraderats till Android 11. Uppdateringstillgängligheten varierar beroende på region. (Från och med den 9 februari 2021)
  • Använd en USB-kabel eller anslutningsadapter som säljs i butik
 • Förbättrar kamerans övergripande stabilitet och prestanda
  OBS! Mer information om alla uppdaterade funktioner finns i Hjälpguiden

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCZV1V201.exe

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 319 MB (334 818 672 byte)

Utgivningsdatum

 • 01-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version2.00eller äldre behöver du uppdatera.
OBS! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ställer du in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  Obs! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
   OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart batteri (NP-BX1).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 24 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup3 (inställning 3) → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Hämtning av filen Update_DSCZV1V201.exe påbörjas.
  Filstorlek: 319 MB (334 818 672 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_DSCZV1V201.exe. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  OBS! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är 2.00 eller äldre klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.01 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.

  Uppdatering krävs
  Uppdatering krävs

  Ingen uppdatering krävs
  Ingen uppdatering krävs
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  OBS! Uppdateringen tar cirka 6 minuter att genomföra.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  OBS! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Ny version av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 6 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.