Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till AI-based Real-time Tracking AF (AI-baserad autofokus med realtidsspårning) och om du har ställt in Touch Function (pekfunktion) på Tracking AF (spårningsautofokus) kan du använda Real-time Tracking (realtidsspårning) till att spåra motiv även när du fokuserar manuellt
 • Lägger till Breathing Compensation (andningskompensation) för konsekvent bildvinkel när du fokuserar
 • Lägger till 16-bitars RAW-utdata via HDMI
 • Lägger till ett bokehjusteringsläge för enkel justering samtidigt som det minimerar exponeringsändringar
 • Lägger till nya funktioner med stöd för både HDR (High Dynamic Range) och SDR (Standard Dynamic Range) för SR Live
  • SDR: Emulated Preview Display (emulerad förhandsgranskningsvisning) på EVF
  • SDR: Gain Metadata Recording (förstärkningsmetadatainspelning)
 • Lägger till funktionen Picture Cache Recording (bildcacheinspelning) som även stöds när du filmar med slow- och quickmotion
 • Visade den fyrkanaliga ljudnivåmätaren på skärmen
 • Lägger till andra användbara funktioner

Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Lägger till alternativen 100P och 120P till menyn för bildhastigheter för slow- och quickmotion när kodeken är inställd på RAW eller RAW & XAVC-I
 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Obs! Kontakta kundtjänsten för information om tidigare versioner.

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX6V200.dmg

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 559.8 MB (559 725 050 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-01-2022

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 1.10 eller tidigare.

Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla till kameran: Nätadapter
 • USB-kabel medföljer kameran
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med hjälp av andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern vid uppgradering. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppgraderingen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 25 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 • På Mac-datorer med en Apple Silicon-processor (Apple M1) ska du ändra säkerhetspolicyn. På skärmen About This Mac (om den här datorn) visas ett objekt med namnet Chip, följt av namnet på chipet. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon. För Mac-datorer med en Intel-processor är det här steget inte nödvändigt.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till hämtningssidan för drivrutiner för kameror från Sony och hämta lämplig drivrutin:
  Obs! Drivrutinerna för kameror från Sony är olika för Mac-datorer med en Intel-processor och för dem med en Apple Silicon-processor.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Update_ILMEFX6V200.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Filstorlek:559.8 MB (559 725 050 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg eller Camera_Driver_2110a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn tar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  Obs!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). MacOS-fönstret Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om meddelandet System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) inte visas i operativsystemet går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Allow (tillåt) för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klickat på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_ILMEFX6V200.dmg. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_ILMEFX6V200 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdater.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringen av systemprogramvaran startar.

  Obs!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för din kamera från Sony) visas utför du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera säkerhets- och integritetinställningen) visas utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, startar om datorn och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Försök med följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.10 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.00 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 9. Kameran återställs automatiskt.
  Obs! Ikonen Loading (laddar) visas eventuellt inte beroende på vilken operativsystemsversion du använder.
 10. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 25 minuter.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.
  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 3: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen
  Obs! Om du använder en Apple Silicon-processor för Mac-dator rekommenderar vi att du ställer tillbaka säkerhetspolicyn till ursprungsinställningen när uppdateringen är klar. På Mac-datorer med en Intel-processor behövs inte det här steget. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon om det behövs.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 25 minuter kan du följa dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.

När du har startat systemprogramuppdateringen visas inte skärmen för att bekräfta versionen och meddelandet Failed to update (uppdateringen misslyckades) visas.

Om detta händer är det möjligt att du har uppdaterat kameran tidigare med drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering och inte har avinstallerat den programvaran:

 1. Hämta hjälpverktyg för systemprogramuppdatering igen och avinstallera drivrutinen med avinstallationsverktyget i mappen Uninstaller (avinstallationsprogram) för den hämtade filen.
 2. När du har avinstallerat drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering dubbelklickar du på Update_ILMEFX6V200.dmg för att starta om uppdateringen.