Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-SP800N

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar Bluetooth-anslutningens stabilitet

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
  Obs! Om du använder iOS 13.1 uppdaterar du till iOS 13.2 eller senare och utför sedan uppdateringen.
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Headphones Connect måste vara installerad.
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.1.0 för WF-SP800N

Filversion

 • Version 1.1.0

Filstorlek

 • 1 061 KB (1 086 480 byte)

Utgivningsdatum

 • 15-04-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om den inbyggda programvaran är version 1.1.0 behöver du inte genomföra uppdateringen.
Om du osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta hörlurarnas version av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren och stäng INTE av enheten när data/uppdateringar hämtas/överförs. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara. 
 • Den funktion som tilldelats peksensorn kan ändras när du utför programvaruuppdateringen.
  I sådana fall kan du använda appen Sony | Headphones Connect för att tilldela peksensorn funktionen på nytt.
 • Stäng INTE av enheten.
  Tryck INTE på (strömbrytaren).
 • Om du uppdaterar hörlurarna när du inte har dem på dig ska du sätta funktionen Automatic power off (automatisk avstängning) (funktion som stänger av hörlurarna när du inte har dem på dig) på Do not turn off (stäng inte av).
  Om den är inställd på Off when headphones are taken off (av när hörlurarna tas av) stängs hörlurarna av automatiskt ungefär 5 minuter senare och skjuter upp uppdateringsfilens dataöverföring. När du sedan slår på hörlurarna och återansluter via Bluetooth, startar den uppskjutna dataöverföringen om.
  Obs! Om du har ändrat inställningarna ställer du in hörlurarna på Off when headphones are taken off (av när hörlurarna tas av) när uppdateringen är klar.
 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  • på tåg eller platser med långsam Wi-Fi-signal
  • nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.

Innan du uppdaterar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-/iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 40 minuter. (Filstorleken är cirka 1.03 MB)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna: om Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad (fabriksinställning) på Sony | Headphones Connect startar hämtningen och överföringen av programuppdateringar dock automatiskt.
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna. (Du kan använda hörlurarna vanligt medan överföringen pågår i bakgrunden, men Google Assistant kan inte användas medan överföringen pågår.)
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:

 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till appen Sony | Headphones Connect följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till appen Sony | Headphones Connect tidigare väljer du dina hörlurar. 
   OBS! Se till att både vänster och höger sida av hörlurarna visar att de är anslutna.
  • När inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad på Sony | Headphones Connect (fabriksinställningen) sker hämtning och överföring av den uppdaterade programvaran automatiskt.
   Gå till steg 6.
  • Om du avaktiverar inställningen för automatisk hämtning av programvara startar inte hämtning och överföring av uppdaterad programvara automatiskt.
   Gå till steg 4 för att slutföra processen.
    
 3. När en anslutning har upprättats, en uppdatering är tillgänglig och meddelandet The latest headphones software is available (senaste hörlursprogramvaran finns tillgänglig) visas på skärmen trycker du på More info (mer info).
 4. På skärmen Update Software (uppdatera programvara) ska du kontrollera att Version 1.1.0 visas och sedan trycka på START.

  Obs! Gör ingenting om meddelandet Switching software transfer destination… (ändrar överföringsplats ...) visas. Efter några sekunder visas föregående fönster igen.
 5. På skärmen Update the headphones software (uppdatera hörlurarnas programvara) trycker du på More info (mer info).

  Obs! Om skärmen inte visas är Auto Power Off Function (funktionen för automatisk avstängning) avstängd. 
  Ändra Auto Power Off Function (funktionen för automatisk avstängning) till Do not turn off (stäng inte av).
 6. På skärmen Update Software (uppdatera programvara) trycker du på START.
 7. Uppdateringen startas och tar några minuter att genomföra.
  Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren vid uppdatering. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.

  Obs! Under uppdateringen stängs hörlurarna av och slås sedan på och återansluter automatiskt till Android- eller iOS-enheten via Bluetooth för att slutföra uppdateringen. 
 8. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.

  Obs! Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen som visas är 1.1.0. Om så är fallet har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

Om versionsnumret är 1.1.0 har uppdateringen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om hörlurarna (sätt i hörlurarna i fodralet och ta ut dem igen).
 3. Starta sedan om Sony | Headphones Connect och kör uppdateringen igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 1.1.0 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Headphones Connect. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran på den här sidan.