Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till följande förbättringar av gränssnittet till molntjänsten C3 Portal:
  • Stöd för enkla anslutningar med en särskild mobilapp
  • Stöd för hantering av filformaten 3D LUT och All
  • Funktion för automatisk överföring av originalfiler
  • Funktion för automatisk överföring av proxyfiler vid inspelning i block
 • Stöd för instruktioner om beskärning av originalfiler i appen Content Browser Mobile
 • Stöd för digitala utsignaler från mikrofonerna ECM-B1M och ECM-B10
 • Stöd för strömförsörjning av smartphones som är kompatibla med USB Power Delivery vid USB-anslutning
 • Förbättrad funktionalitet och driftsstabilitet

Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX6V300.exe

Filversion

 • 3.00

Filstorlek

 • 546 MB (573 032 760 byte)

Utgivningsdatum

 • 28-07-2022

Förberedelser

Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversion är V2.00 eller tidigare.

Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Nätadapter
 • USB-kabel medföljer kameran
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med hjälp av andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern vid uppgradering. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppgraderingen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (systemprogramuppdatering). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Hämta ovan.
 2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen _Update_ILMEFX6V300.exe hämtas.
  Obs! Filstorlek: 546 MB (573 032 760 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och använd Utforskaren till att leta rätt på den hämtade filen i mappen Downloads (hämtade filer).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX6V300.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. DeviceLogUploadTool startar.
 4. Starta kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln och välj Execute (kör). När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa).
  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Försök med följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar försöker du med de andra portarna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. Sekretesspolicyn visas. Läs igenom den noggrant, markera rutan och klicka sedan på Next (nästa).

  Om kameradata samlas in visas följande skärm. Klicka på Next (nästa).
  Obs! Den här skärmen visas inte om du väljer Disagree (godkänner inte).

  Bild som visar att data om kameraanvändning har samlats in
 7. System Software Updater (systemprogramuppdatering) startar.
 8. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  • Uppdateringen måste göras
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdateringen behöver inte göras
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 9. Kameran återställs automatiskt.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.
  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.