Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till AI-based Real-time Tracking AF (AI-baserad autofokus med realtidsspårning) och om du har ställt in Touch Function (pekfunktion) på Tracking AF (spårningsautofokus) kan du använda Real-time Tracking (realtidsspårning) till att spåra motiv även när du fokuserar manuellt
 • Lägger till Breathing Compensation (andningskompensation) för konsekvent bildvinkel när du fokuserar
 • Lägger till 16-bitars RAW-utdata via HDMI
 • Lägger till ett bokehjusteringsläge för enkel justering samtidigt som det minimerar exponeringsändringar
 • Lägger till nya funktioner med stöd för både HDR (High Dynamic Range) och SDR (Standard Dynamic Range) för SR Live
  • SDR: Emulated Preview Display (emulerad förhandsgranskningsvisning) på EVF
  • SDR: Gain Metadata Recording (förstärkningsmetadatainspelning)
 • Lägger till funktionen Picture Cache Recording (bildcacheinspelning) som även stöds när du filmar med slow- och quickmotion
 • Visade den fyrkanaliga ljudnivåmätaren på skärmen
 • Lägger till andra användbara funktioner

Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Lägger till alternativen 100P och 120P till menyn för bildhastigheter för slow- och quickmotion när kodeken är inställd på RAW eller RAW & XAVC-I
 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Obs! Kontakta kundtjänsten för information om tidigare versioner.

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX6V200.exe

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 536 MB (563 077 640 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-01-2022

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversion är version 1.10 eller tidigare.

Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Nätadapter
 • USB-kabel medföljer kameran
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med hjälp av andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern vid uppgradering. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppgraderingen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen _Update_ILMEFX6V200.exe hämtas.
  Obs! Filstorlek: 536 MB (563 077 640 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och använd Utforskaren till att leta rätt på den hämtade filen i mappen Downloads (hämtade filer).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX6V200.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. DeviceLogUploadTool startar.
 4. Starta kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln och välj Execute (kör). När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa).
  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Försök med följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. Sekretesspolicyn visas. Läs igenom den noggrant, markera rutan och klicka sedan på Next (nästa).

  Om kameradata samlas in visas följande skärm. Klicka på Next (nästa).
  Obs! Den här skärmen visas inte om du väljer Disagree (godkänner inte).

  Bild som visar att data om kameraanvändning har samlats in
 7. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 8. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 9. Kameran återställs automatiskt.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.
  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.