Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-1000XM3

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar Bluetooth-anslutningens stabilitet

ANMÄRKNING för version 3.0.0 eller senare: Om du använder equalizern och DSEE HX samtidigt ökar hörlurarnas batteriförbrukning och den kontinuerliga uppspelningstiden minskar.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare) 
  OBS! Om du använder iOS 13.1 uppdaterar du till iOS 13.2 eller senare och utför sedan uppdateringen.
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Headphones Connect måste vara installerad.
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 3.1.2 för WF-1000XM3

Filversion

 • Version 3.1.2

Filstorlek

 • 998 KB (1 022 160 byte)

Utgivningsdatum

 • 15-04-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om den inbyggda programvaran är version 3.1.2 behöver du inte utföra uppdateringen.
Om du inte är säker kan du enkelt kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Kontrollera versionen av hörlurarnas inbyggda programvara.

Viktigt meddelande

 • Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren och stäng INTE av enheten när data/uppdateringar hämtas/överförs. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara. 
 • Funktionen som tilldelats peksensorn kan ändras när du utför programvaruuppdateringen.
  I sådana fall kan du använda appen Sony | Headphones Connect för att på nytt tilldela peksensorn funktionen.
 • Stäng INTE av enheten.
  Tryck INTE på (strömbrytaren).
 • Om du uppdaterar hörlurarna när du inte har dem på dig ska du ställa in Automatic power off function (automatisk avstängningsfunktion) på Do not turn off (stäng inte av).
  Om den är inställd på Off when headphones are taken off (av när hörlurarna tas av) stängs hörlurarna av automatiskt cirka 5 minuter senare och stoppar dataöverföringen av uppdateringsfilen. När du sedan slår på hörlurarna och återansluter dem med Bluetooth startas den avbrutna dataöverföringen om.
  OBS! Om du har ändrat inställningarna ställer du tillbaka hörlurarna till Off when headphones are taken off (av när hörlurarna tas av) efter att uppdateringen har slutförts.
 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  • på tåg eller platser med långsam Wi-Fi-signal
  • nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppdaterar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-/iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 40 minuter att slutföra. (Filstorleken är ungefär 998 kB)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna, men om inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad (fabriksinställning) i Sony | Headphones Connect sker hämtningen och överföringen av uppdateringsprogramvaran automatiskt.
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna. (Du kan använda hörlurarna normalt medan överföringen pågår i bakgrunden, men Google Assistant kan ej användas medan överföringen pågår.)
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:

 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till appen Sony | Headphones Connect följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till appen Sony | Headphones Connect tidigare väljer du dina hörlurar. 
   OBS! Se till att både höger och vänster sida av hörlurarna visar att de är anslutna.
  • När inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad i Sony | Headphones Connect (fabriksinställning) sker hämtningen och överföringen av uppdateringsprogramvaran automatiskt.
   Gå till steg 6.
  • Om du avaktiverar inställningen för automatisk hämtning av programvara startar inte hämtningen och överföringen av uppdaterad programvara automatiskt.
   Gå till steg 4 för att slutföra processen.
    
 3. Tryck på More info (mer info) när en anslutning har upprättats och The latest headphones software is available (senaste hörlursprogramvaran är tillgänglig) visas på skärmen.
 4. Kontrollera att Version 3.1.2 visas i fönstret Update Software och tryck sedan på START.

  OBS! Gör ingenting om meddelandet Switching software transfer destination… (ändrar överföringsplats ...) visas. Efter några sekunder visas föregående fönster igen.
 5. I fönstret Update the headphones software (uppdatera hörlurarnas programvara) trycker du på More info (mer info).

  OBS! Om fönstret inte visas är Auto Power Off Function (funktionen för automatisk avstängning) avstängd. 
  Ändra Auto Power Off Function (funktionen för automatisk avstängning) till Do not turn off (stäng inte av).
 6. I fönstret Update Software (uppdatera programvara) trycker du på START.
 7. Uppdateringen startas och tar några minuter att genomföra.
  Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren vid uppdatering. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.

  OBS! Under uppdateringen stängs hörlurarna av och slås sedan på och återansluter automatiskt med Android- eller iOS-enheten via Bluetooth för att slutföra uppdateringen. 
 8. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.

  OBS! Om fönstret inte visas kontrollerar du om versionen visas som 3.1.2. Om så är fallet har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera programvaruversion.

Om den inbyggda programvarans version som visas är 3.1.2 har uppgraderingen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om hörlurarna (sätt i hörlurarna i fodralet och ta ut dem igen).
 3. Starta sedan om Sony | Headphones Connect och uppdatera igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen visas som 3.1.2 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Headphones Connect. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera version av inbyggd programvara på den här sidan.