Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Ger säkerhetsuppdateringar (Säkerhetsnivån som visas på menyn Inställningar gäller från och med mars 2021)

VIKTIGT!

 • Du måste uppdatera både programvaran Music Center for PC och den inbyggda Walkman-programvaran till den senaste versionen för att förbättra anslutningens stabilitet. Om en av dem inte är uppdaterad till den senaste versionen finns det risk för att Music Center for PC-programvaran och Walkman-enheten inte ansluter ordentligt.
 • Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Om de inte är det ställer du in datum och tid manuellt.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filversion

 • Version 4.02.00

Utgivningsdatum

 • 18-03-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om din WALKMAN® redan har uppdaterats till programvaruversion 4.02.00 behöver du inte utföra uppdateringen.

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Tryck på Settings (inställningar) → SystemAbout device (om enheten).
 3. Modellnamnet och programvaruversionen visas i Model & hardware (modell och maskinvara) respektive Build number (byggnummer).

Innan du uppdaterar

 • Kontrollera att du är ansluten till nätverket under uppdateringen.
 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Efter uppdateringen kan inställningen Wireless playback quality (trådlös uppspelningskvalitet) i Bluetooth-funktionen återställas till standardvärdet (LDAC-Connection pref.).
 • Skärmen Behörigheter kan visas efter uppdateringen. Om detta inträffar följer du anvisningarna på skärmen.
 • Överför alla data från WALKMAN® till datorn, eftersom data som finns kvar på WALKMAN® kan gå förlorade vid uppdateringen.
 • Vi kan inte garantera att låtar och data inte skadas eller tas bort när du genomför uppdateringen.
 • Det behövs cirka 2 GB ledigt utrymme på enheten under uppdateringen. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet kan du överföra alla onödiga data tillbaka till datorn för att få mer ledigt utrymme.
 • Se till att Walkman är i laddningsläge och har minst 60 % batterinivå kvar.
 • Se till att vara inloggad som administratör eller användare med administratörsbehörighet när du installerar den här filen.
 • Kommunikationskostnaderna betalas av användaren.

Viktigt meddelande

För kunder som använder Music Center for PC:

 • För bättre anslutningsstabilitet ska du uppdatera programvaran för både Music Center for PC och Walkman-enheten till senaste version.
 • Om de inte uppdateras till senaste version går det kanske inte att ansluta Walkman-enheten till Music Center for PC.

Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Kontrollera att datum och tid är rätt inställda. Om de inte stämmer ställer du in datum och tid manuellt.

Så här ställer du in datum och tid

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Tryck på ikonen Clock (klocka) så visas aktuellt datum och tid.
  OBS! Om datum och tid stämmer visas uppdateringsmeddelandet för Walkman. Om datum och tid inte stämmer ställer du in rätt datum och tid enligt nedan.
 3. Gå tillbaka till startskärmen genom att trycka på (start i navigeringsfältet) längst ned på skärmen.
 4. Svep uppåt på startskärmen.
 5. Tryck på menyalternativen i följande ordning: Settings (inställningar) – SystemDate & time (datum och tid).
 6. Om Automatic date & time (automatiskt datum och tid) är aktiverat trycker du på Automatic date & time (automatiskt datum och tid). Set date (ställ in datum) och Set Time (ställ in tid) visas tydligt under Automatic date & Time (automatiskt datum och tid).
 7. Tryck på Set date (ställ in datum) och ställ in rätt datum. Tryck sedan på OK för att gå tillbaka till skärmen Date & time (datum och tid).
 8. Tryck på Set Time (ställ in tid) och ställ in rätt tid. Tryck sedan på OK för att gå tillbaka till skärmen Date & time (datum och tid).
 9. Aktivera Automatic date & time (automatiskt datum och tid).

Hämta och installera

Du kan uppgradera genom att följa någon av metoderna nedan:

 • Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)
 • Uppdatera med hjälp av Music Center för PC

Steg 1: Installera uppdateringen

(1) Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Genom att ansluta till internet via Wi-Fi kan du hämta den senaste programvaran för att uppdatera din WALKMAN ®. När ny programvara släpps visas uppdateringsmeddelandet när WALKMAN® är ansluten till Wi-Fi.

 1. Anslut Walkman-enheten till en strömkälla.
 2. Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta Walkman-enheten till internet.
 3. Svep uppåt på startskärmen.
 4. Tryck på Settings (inställningar)→ SystemAdvanced (avancerat) → System updates (systemuppdateringar).
 5. Läs meddelandet noggrant och följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.

OBS! När du försöker uppdatera programvaran kan du behöva tillåta åtkomst till lagringsutrymmet. Godkänn i så fall åtkomst till minnet.

(2) Uppdatera med Music Center for PC

Music Center for PC är ett datorprogram för hantering av innehåll som kan användas med WALKMAN®. Vid start ansluter Music Center for PC till en uppdateringsserver via internet och söker automatiskt efter information om WALKMAN®-uppdateringar.

 1. Avaktivera Wi-Fi-funktionen för att koppla bort WALKMAN® från internet.
 2. Starta Music Center for PC på datorn.
 3. Anslut din WALKMAN® till datorn.
 4. Dialogrutan Use USB for (använd USB för) visas på WALKMAN®-skärmen. Tryck på File Transfer (filöverföring) i dialogrutan Use USB for (använd USB för) och tryck sedan på OK.
 5. Uppdateringsmeddelandet visas på datorskärmen. Läs meddelandet noggrant och följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.

OBS! Om det behövs aktiverar du Wi-Fi-funktionen för att ansluta din WALKMAN® till internet.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

Bekräfta att den nya versionen har installerats efter uppdateringen genom att följa stegen nedan:

 1. Svep uppåt på startskärmen på WALKMAN®-enheten.
 2. Tryck på Settings (inställningar) → SystemAbout device (om enheten). Programvaruversionen visas i Build Number (versionsnummer).
 3. Om Build number (versionsnummer) är 4.02.00 har den inbyggda programvaran uppdaterats.