Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-9M2

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

VIKTIGT! Om du uppdaterar till den här versionen från version 2.00 eller tidigare kommer kamerainställningarna att initieras på nytt. Därför rekommenderar vi att du sparar dina aktuella inställningar innan du uppdaterar. Du kan använda funktionen Spara/ladda inställningar för att spara de aktuella inställningarna på ett minneskort och skriva tillbaka dem efter uppdateringen.

Obs! Mer information om hur du sparar inställningarna och de objekt som kan sparas finns i Spara/ladda inställningar i Hjälpguiden.

 • Förbättrade funktioner för Remote Camera Tool
  Obs! Du måste uppdatera Remote Camera Tool till den senaste versionen
 • Åtgärdar ett fel där batterinivåindikatorn inte alltid visas på rätt sätt när ett vertikalt grepp används
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE9M2V310.dmg

Filversion

 • 3.10

Filstorlek

 • 344.4 MB (344 382 049 byte)

Utgivningsdatum

 • 17-06-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version 3.00 eller äldre behöver du uppdatera.
Obs! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ska du ställa in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup6 (installation 6) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Mac med en Intel-processor (Mac med Apple Silicon stöds inte)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Enhetens strömkälla: Fulladdat laddningsbart batteri NP-FZ100.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj MenuSetup3USB Connection (meny → installation 3 → USB-anslutning) och kontrollera att Mass Storage (masslagring) är valt. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till sidan för hämtning av drivrutiner för kameror från Sony.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Camera_Driver_2102a.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Filstorlek: 130 kB (129 582 byte)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen Update_ILCE9M2V310.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Filstorlek: 344.4MB (344 382 049 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om du har anslutit kameran till datorn kopplar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  Obs!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemversion. Ordet Extension (tillägg) syftar här på drivrutinen för kameran från Sony) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). MacOS-fönstret Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om operativsystemet inte visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för att fortsätta.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på Allow (tillåt) för att läsa in systemprogramvaran från Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. När du har klickat på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på filen Update_ILCE9M2V310.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_ILCE9M2V310 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdate.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.

  Obs!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om du ser meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen till din kamera från Sony) följer du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera inställningen för säkerhet och sekretess) visas utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony, startar om datorn och dubbelklickar på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
   VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 3.00 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är 3.10 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.

  Uppdatering krävs
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)

  Ingen uppdatering krävs
  Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 9. Kameran återställs automatiskt.

  Obs! Ikonen för inläsning kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 3: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu (meny) → Setup6 (installation 6) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.