Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

  • ILCE-9M2

När du uppdaterar till den här versionen kommer kamerainställningarna att initieras på nytt. Därför rekommenderar vi att du sparar dina aktuella inställningar innan du uppdaterar. Du kan använda funktionen Spara/ladda inst. för att spara de aktuella inställningarna på ett minneskort och skriva tillbaka dem efter uppdateringen.

OBS! Mer information om hur du sparar inställningarna och de objekt som kan sparas finns i Spara/ladda inst. i Hjälpguiden.

Windows

Mac