Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

VIKTIGT! När du uppdaterar till den här versionen initieras FTP-överföringsinställningen. Konfigurera om efter uppdateringen.

 • Tillägg av nya funktioner för FTP-överföring
  • Gör att du kan överföra stillbilder under fotografering och uppspelning.
  • Följande funktioner för FTP-överföring läggs till:
   • Gör att du kan begränsa överföringsmålet, t.ex. skyddade bilder eller bilder som inte har överförts, och överföra bilderna tillsammans som en grupp.
   • Gör att du kan överföra endast den bild som spelas upp genom att trycka på den programmerbara knappen.
   • Gör att du kan överföra alla bilder automatiskt medan du fotograferar.
   • Gör att du kan välja inställningen för att överföra både RAW-filen och JPEG som tagits i RAW+JPEG-format till en FTP-server.
  • Uppdatera konfigurationen för målmappen.
   • Gör att du kan registrera upp till nio FTP-servrar. (Tidigare var det upp till tre.)
   • Gör att du kan ändra konfigurationen för målmappen på FTP-servern:
    • Spara bilddata direkt i den mapp som du väljer.
    • Registrera kortplatsnumret i mappkonfigurationen.
    • Registrera mappkonfigurationen på samma sätt som för kameran.
   • Förbättrad FTP-överföring.
    • Gör att du kan ställa in alternativ under Server Setting (serverinställning) med hjälp av smartphoneappen Transfer & Tagging.
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet.

Obs! Appen Transfer & Tagging är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.

Mer information om användning av uppdaterade funktioner finns i hjälpguiden.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE7M3V400.exe

Filversion

 • 4.00

Filstorlek

 • 304 MB (319 794 816 byte)

Utgivningsdatum

 • 10-03-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 4.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

Obs! Om skärmen för inställning av Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ska du ställa in rätt värden för datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup7 (installation 7) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  Obs! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
   Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup4 (installation 4) → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen Update_ILCE7M3V400.exe hämtas.
  Filstorlek:304MB (319 794 816 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Enligt standardinställningarna i Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbordstartskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILCE7M3V400.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB-läge på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Nästa. Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är 3.10 eller äldre klickar du på Nästa. Om systemprogramvarans versionsnummer är 4.00 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.
  Uppdatering krävs
  Uppdatering krävs
  Ingen uppdatering krävs
  Uppdatering krävs inte
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen.
  Obs! Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 10 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 10. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion.

 1. Välj Menu (meny) → Setup7 (installation 7) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Aktuellt versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.