Artikel-ID : 00127094 / Senast ändrat : 24/08/2015

Windows 10-kompabilitetsinformation för fotoskrivare

  Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

  Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

  Förklaring:
  ✓ : Kompatibel
  - : Inte kompatibel
  ? : Granskning pågår

  Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
  DPP-FP75
  DPP-FP95
  DPP-FP97
  DPP-F700
  DPP-F800