Artikel-ID : 00131543 / Senast ändrat : 30/11/2015

Information om kompatibilitet med Windows 10 för bilnavigering

  Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

  Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge på en uppgraderad dator som förinstallerats med Windows 8.1.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

  Förklaring:
  ✓ : Kompatibel
  - : Inte kompatibel
  ? : Granskning pågår

  Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro Obs!
  32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
  XA-NV100T *1
  XA-NV200TL *1

  *1 Mer information finns på supportsidan för TomTom.