Mått (B x H x D)
17,8 x 5,0 x 17,7
Vikt
1,2 kg
Loudness
JA
Anpassad tidsjustering
JA (justering)
Bakre basförstärkning
JA
Aux-in
JA (framsida)
Lågnivåutgång
x 3
Förinställd tidsjustering
JA
Sub-utgång
JA
CD-låsningsläge
JA
Lågpassfilter
JA (50/60/80/100/120)
USB
JA (framsida)
Säkerhet
Löstagbar
Högpassfilter
JA (AV/50/60/80/100/120)
EQ
JA (EQ10)
Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)
55 W
Förval
FM18/MW6/LW6
RDS/EON
JA
Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)
Svart färg/negativ
Knappbelysning
Variabel
USB-slutare
JA
Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)
LCD (med akryl)
iPod-kontroll (kontroll för passagerare)
JA
iPod-kontroll (listor)
JA
iPod-kontroll (pausa)
JA
iPod-kontroll (återuppta uppspelning)
JA
iPod-kontroll (upprepning)
JA (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)
iPod-kontroll (slumpvis)
JA (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)
A2DP
JA (version 1.3)
AVRCP
Ja (version 1.5)
PBAP
JA
SPP
JA
HFP
Ja (version 1.6)
Åtkomst till telefonboken via PBAP
JA
Version
Bluetooth® version 3.0
Senast uppringda nummer
JA
Snabbval
JA (6 x 1 = 6 minnen)
Extern mikrofon
Medföljer
Samtalshistorik (antal)
JA (20 nummer via PBAP)
Bläddra i samtalshistoriken m. PBAP
JA (kombinerat samtal)
MIC GAIN-justering
JA (låg/mellan/hög)
Säker enkel ihopparning
JA
SPÅR +/-
JA
Ljudkodek
SBC
Indikering av metadata
JA
Justera ljudnivå
JA (-6 till +6 dB)
Paus (Bluetooth®-ljud)
JA
Jump-läge
JA
USB-enhetskontroll (codec)
Mp3, WMA, WAV
USB-enhetskontroll (listor)
JA
USB-enhetskontroll (upprepning)
AV; SPÅR; ALBUM
USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)
JA
USB-enhetskontroll (pausa)
JA
USB-enhetskontroll (slumpvis)
AV; ALBUM; ENHET
USB-lagringsenhet
JA
  • ISO-kontakt
  • Antennmottagare (JASO)
  • Anpassningsring (svart)