• Mått (B x H x D)

    17,8 x 5,0 x 17,7

   • Vikt

    1,2 kg

   • Loudness

    JA

   • Anpassad tidsjustering

    JA (justering)

   • Bakre basförstärkning

    JA

   • Aux-in

    JA (framsida)

   • Lågnivåutgång

    x 3

   • Förinställd tidsjustering

    JA

   • Sub-utgång

    JA

   • CD-låsningsläge

    JA

   • Lågpassfilter

    JA (50/60/80/100/120)

   • USB

    JA (framsida)

   • Säkerhet

    Löstagbar

   • Högpassfilter

    JA (AV/50/60/80/100/120)

   • EQ

    JA (EQ10)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)

    55 W

   • Förval

    FM18/MW6/LW6

   • RDS/EON

    JA

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart färg/negativ

   • Knappbelysning

    Variabel

   • USB-slutare

    JA

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • iPod-kontroll (kontroll för passagerare)

    JA

   • iPod-kontroll (listor)

    JA

   • iPod-kontroll (pausa)

    JA

   • iPod-kontroll (återuppta uppspelning)

    JA

   • iPod-kontroll (upprepning)

    JA (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)

   • iPod-kontroll (slumpvis)

    JA (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)

   • A2DP

    JA (version 1.3)

   • AVRCP

    Ja (version 1.5)

   • PBAP

    JA

   • SPP

    JA

   • HFP

    Ja (version 1.6)

   • Åtkomst till telefonboken via PBAP

    JA

   • Version

    Bluetooth® version 3.0

   • Senast uppringda nummer

    JA

   • Snabbval

    JA (6 x 1 = 6 minnen)

   • Extern mikrofon

    Medföljer

   • Samtalshistorik (antal)

    JA (20 nummer via PBAP)

   • Bläddra i samtalshistoriken m. PBAP

    JA (kombinerat samtal)

   • MIC GAIN-justering

    JA (låg/mellan/hög)

   • Säker enkel ihopparning

    JA

   • SPÅR +/-

    JA

   • Ljudkodek

    SBC

   • Indikering av metadata

    JA

   • Justera ljudnivå

    JA (-6 till +6 dB)

   • Paus (Bluetooth®-ljud)

    JA

   • Jump-läge

    JA

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, WAV

   • USB-enhetskontroll (listor)

    JA

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    AV; SPÅR; ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    JA

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    JA

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV; ALBUM; ENHET

   • USB-lagringsenhet

    JA

  • ISO-kontakt
  • Antennmottagare (JASO)
  • Anpassningsring (svart)