• Loudness

    JA

   • Aux-in

    JA (framsida)

   • Sub-utgång

    NEJ

   • CD-låsningsläge

    JA

   • Lågpassfilter

    JA (50/60/80/100/120)

   • USB

    JA (framsida)

   • Säkerhet

    Löstagbar

   • EQ

    JA (EQ10)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)

    55 W

   • Förval

    FM18; MW6; LW6

   • RDS/EON

    JA

   • Panelens ytfärg

    Svart (kal)

   • USB-slutare

    JA

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart färg/negativ

   • Knappbelysning

    Röd, blå

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • Jump-läge

    JA

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, WAV

   • USB-enhetskontroll (listor)

    JA

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    AV; SPÅR; ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    JA

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    JA

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV; ALBUM; ENHET

   • USB-lagringsenhet

    JA

  • ISO-kontakt
  • Anpassningsring (svart)