• Bakre basförstärkning

    JA

   • Anpassad tidsjustering

    JA (justering)

   • Aux-in

    JA (framsida)

   • Lågnivåutgång

    Omkopplingsbar fram + bak/under

   • Förinställd tidsjustering

    JA

   • Sub-utgång

    -

   • Främst bakre/subwoofer

    Subwoofer

   • DM+ (codecförbättrare)

    JA (Gen 2.1)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz, 16 V)(W)

    52 W

   • EQ

    JA (EQ7)

   • Automatisk nivåoptimering

    JA

   • Lågnivåutgång för hög spänning

    -

   • Högpassfilter

    JA (AV/50/60/80/100/120)

   • Loudness

    JA (dynamiskt)

   • USB

    JA (framsida)

   • App Remote

    JA (iOS, Android)

   • Lågpassfilter

    JA (50/60/80/100/120)

   • Förval

    FM18/MW6/LW7

   • RDS/EON

    JA

   • Displayfärg (färgvariation/nega. eller posi.)

    Svart färg/negativ

   • Knappbelysning

    RÖD, Blå

   • Skärmens ytfärg

    Svart (kal)

   • USB-slutare

    JA

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • Passagerarkontroll

    JA

   • Pausa

    JA

   • ZAPPIN

    JA

   • Bläddra i listor (mappar/filer)

    JA

   • Slumpmässig avspelning

    JA (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)

   • Repetering

    JA (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)

   • Återuppta uppspelning

    JA

   • CODEC (för iPod)

    Beroende på iPod

   • PBAP

    JA

   • HFP 1.5

    JA

   • OPP

    -

   • AVRCP

    JA (version 1.3)

   • A2DP

    JA (version1.2)

   • SPP

    JA

   • Åtkomst till telefonboken via PBAP

    JA

   • Snabbval

    JA (6 x 1 = 6 minnen)

   • Bläddra i samtalshistoriken med PBAP

    JA (kombinerat samtal)

   • Extern mikrofon

    (Tillval: XA-MC10)

   • Version

    Bluetooth® version 2.2

   • Senast uppringda nummer

    JA

   • Säker enkel ihopparning

    JA

   • MIC GAIN-justering

    JA (låg/mellan/hög)

   • Samtalshistorik (antal)

    JA (20 nummer via PBAP)

   • USB-lagringsenhet

    JA

   • USB-hubb

    -

   • Jump-läge

    JA

   • Pausa

    JA

   • ZAPPIN

    JA

   • Bläddra i listor (mappar/filer)

    JA

   • Slumpmässig avspelning

    AV/ALBUM/ENHET

   • Repetering

    AV/SPÅR/ALBUM

   • Återuppta uppspelning

    JA

   • CODEC (för USB)

    Mp3, WMA, AAC

   • CD-låsningsläge

    JA

   • Säkerhet

    Löstagbar

   • Roterbar styrning ( ):Valfritt

    (RM-X4S)

   • Kortfjärr ( ):Valfritt

    (RM-X114)