• Mått (B x H x D)

    178 x 50 x 119 mm

   • Vikt

    0,7 kg

   • Lågnivåutgång för hög spänning

    Nej

   • Loudness

    Nej

   • Aux-in

    Ja (framsida)

   • Lågnivåutgång

    Bakre

   • Direktanslutning för subwoofer

    Ja (lätt)

   • Lågpassfilter

    Nej

   • USB

    Ja (framsida)

   • Högpassfilter

    Nej

   • EQ

    Ja (EQ10)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)

    55 W

   • Förval

    EUR: FM18/MW6/LW6,RU2: FM12/FM6 (EE)/MW6/LW6

   • RDS/EON

    Ja

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart/negativ

   • Knappbelysning

    Grön

   • USB-slutare

    Ja

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • iPod-kontroll (codec)

    beroende på iPod

   • iPod-kontroll (kontroll för passagerare)

    Nej

   • iPod-kontroll (listor)

    Nej

   • iPod-kontroll (pausa)

    Ja

   • iPod-kontroll (återuppta uppspelning)

    Ja

   • iPod-kontroll (upprepning)

    ALLA/SPÅR

   • iPod-kontroll (slumpvis)

    AV/SPÅR

   • Jump-läge

    Ja

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, FLAC

   • USB-enhetskontroll (listor)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    ALLA/SPÅR/ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV/ALBUM/ENHET

   • Fjärrkontroll

    Nej

   • USB-lagringsenhet

    Ja

   • USB AOA (Android Open Accessory Protocol)

    Ja (2.0)

   • USB MTP (Media Transfer Protocol)

    Ja

   • USB-hubb

    Nej

  • ISO-kontakt
  • Anpassningsring (krage): Svart (inte målad)