Artikel-ID : 00131159 / Senast ändrat : 28/10/2015

Information om kompatibilitet med Windows 10 för USB-enheter

  Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

  Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge på en uppgraderad dator som förinstallerats med Windows 8.1.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

  Förklaring:
  ✓ : Kompatibel
  - : Inte kompatibel
  ? : Granskning pågår

  Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
  USM-M
  USM-QX
  USM-R
  USM-U
  USM-SA1
  USM-X
  USM-SA2
  USM-SA3