• Mått (B x H x D)

    178 x 50 x 177

   • Vikt

    1,2

   • Loudness

    JA

   • Anpassad tidsjustering

    JA (justering)

   • Bakre basförstärkning

    JA

   • Aux-in

    JA (framsida)

   • Lågnivåutgång

    Omkopplingsbar fram + bak/under

   • Förinställd tidsjustering

    JA

   • Främst bakre/subwoofer

    Subwoofer

   • CD-låsningsläge

    JA

   • Lågpassfilter

    JA (50/60/80/100/120)

   • Säkerhet

    JA

   • Högpassfilter

    JA (AV/50/60/80/100/120)

   • EQ

    JA (EQ7)

   • Förval

    DAB18/FM12/MW6/LW6

   • RDS/EON

    JA

   • Panelens ytfärg

    Svart (kal)

   • USB-slutare

    JA

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart färg/negativ

   • Knappbelysning

    RÖD

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • iPod-kontroll (codec)

    beroende på iPod

   • iPod-kontroll (kontroll för passagerare)

    JA

   • iPod-kontroll (ZAPPIN™)

    JA

   • iPod-kontroll (listor)

    JA

   • iPod-kontroll (pausa)

    JA

   • iPod-kontroll (återuppta uppspelning)

    JA

   • iPod-kontroll (upprepning)

    JA (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)

   • iPod-kontroll (slumpvis)

    JA (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)

   • Säker enkel ihopparning

    JA

   • Jump-läge

    JA

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, AAC

   • USB-enhetskontroll (listor)

    JA

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    AV/SPÅR/ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    JA

   • USB-enhetskontroll (ZAPPIN™)

    JA

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    JA

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV/ALBUM/ENHET

   • USB-lagringsenhet

    JA