Om den här filen

"Memory Card File Rescue"är en programvara som återskapar information från ditt Sony-minneskort som har raderats av misstag.

Fotografera och filma i lugn och ro eftersom dina älskade filmer och foton är skyddade.

Vilken typ av filer kan återställas?

Den här programvaran stöder återställning av JPG (DCF), MPEG-1, mp4 (MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD-fil (version 2.0), AVCHD 3D-fil, 3D-foto (MPO), andra filtyper*

* Speldata och innehållsskyddad musik och filmer stöds inte
* Stöder återställning av filer som lagrats på minneskortsprodukter från Sony
* Återställda filer lagras på datorn

Anmärkningar:

  • Vi garanterar inte att alla data återställs. Det kan hända att en del filer inte går att återställa på grund av sin datastatus
  • Defekt eller skada på själva minneskortet kan inte återställas.

Vilken typ av lagring kan användas med denna programvara?

Den här programvaran kan användas på alla Sony Memory Stick(tm), SD-minneskort, USB-flashenheter *1 och XQD-minneskort förutom:

  • Memory Stick(tm), SD Memory Card och USB-flashdiskar som kommer från andra märken än Sony
  • Memory Stick(tm) Classic-serien (med kapacitet upp till 128 MB) från Sony
  • Memory Stick(tm) för AIBO(r)-robot
  • Memory Stick ROM(tm) för elektroniska ordböcker eller e-boksläsare
  • Memory Stick(tm) (Memory Stick PRO Duo(tm) eller Memory Stick Micro(tm)) från PSP(r)

*1USM-SA3-serien, USM-SA2-serien, USM-SA1-serien, USM-V-serien, USM-J-serien, USM-JX-serien, USM-H-serien, USM-EX-Turbo-serien, USD-serien, USM-FL-serien, USM-F-serien, USM-E Plus-serien, USM-E-serien, USM-D Plus-serien, USM-D-serien, USM-U2-serien, USM-S(A)-serien, USM-S-serien, USM-C-serien, USM-B-serien, USM-serien

Installera


Dubbelklicka på den hämtade filen, [MCFileRescue.exe].


Klicka på [Next] (Nästa).


Läs noga igenom [License Agreement] (Licensavtal) och välj [I accept the terms in the license agreement] (Jag godkänner villkoren i licensavtalet). Klicka på [Next] (Nästa).


Klicka på [Install] (Installera).


Klicka på [Finish] (Slutför). Programvaran installeras.

Återhämta data på minnesmediet


Öppna [Memory Card File Rescue].


Sätt i minnesmediet som data ska återhämtas ifrån och klicka på [Next] (Nästa).


Markera enheten där minnesenheten är isatt och klicka på [Next] (Nästa).


Kontrollera informationen som visas och klicka på [Run] (Kör). Informationen som återhämtas från ett minneskort kan inte sparas på samma minnesmedium. Kontrollera att det finns tillräckligt med minnesutymme för att spara informationen på datorns hårddisk.


Data återställs. Avlägsna inte minnesmediet.


När åtgärden är klar, visas skärmen [Check Files] (Kontrollera filer).


Markera filerna som du vill spara och klicka på [Next] (Nästa).


Ange sökvägen där filerna ska sparas (1).
Ange mappnamnet (2) och klicka på [Save] (Spara). Du kan inte spara data på minnesmediet under pågående återhämtning.


Data sparas. Avlägsna inte minnesmediet.


Dataåterställningen är klar. Klicka på [End] (Avsluta). Fildestinationen visas.