Artikel-ID : 00272392 / Senast ändrat : 25/01/2023Skriv ut

Så här rengör du kamerans objektiv och bildsensor

  I den här artikeln förklarar vi hur du rengör kameraobjektivet och bildsensorn på egen hand.

  Saker du behöver för att rengöra objektivet och kameran

  • Blåsbälg – används för att blåsa bort damm och smuts på eller i kameran.
  • Borste – används för att borsta bort damm från kamerahuset eller objektivet. Använd en stor eller liten borste för objektivet beroende på situationen.
   Obs! Vi rekommenderar att du använder en vanlig blåsbälg istället för en blåsborste
   Vanlig blåsbälg (rekommenderas)
   Tryck ihop bälgen med fingrarna för att tvinga ut luften. Du kan enkelt justera lufttrycket.

   Blåsborste
   En blåsborste kan användas både som blåsbälg och som en borste. När du använder en blåsborste med löstagbar borste tar du bort borsten när du använder den som blåsbälg. Det förhindrar att damm på borsten blåser på kameran.

   Obs!
   • Använd inte tryckluft. Det kan skada bildsensorn eller orsaka funktionsfel.
   • Vidrör inte sensorns yta eller blås för hårt.
   • Sony ansvarar inte för några oförutsedda skador eller följdskador på grund av felaktig hantering på icke-Sony-serviceställen eller på annat sätt.
  • Rengöringsduk – används för att torka av kameran eller objektivet. En duk av syntetfibrer, som kan tvättas och användas igen, rekommenderas.

  Steg för steg-videor: Underhåll av kamera och objektiv

  Så här rengör du objektivet

  Så här rengör du bildsensorn

  För E-fattning

  För A-fattning

  Så här rengör du kameran

  1. Ta bort damm och skräp från kamerahuset.
   Använd en borste för att borsta bort damm och skräp från hela kameran. Använd en stor borste för kamerans utsida och en liten borste för ömtåliga delar. Tryck inte borsten hårt mot kameran. Svep försiktigt.
  2. Avlägsna damm och skräp från känsliga delar med hjälp av en blåsbälg.
  3. Ta av det främre linsskyddet och ta bort dammet på linsytan med hjälp av blåsbälgen.

   Om det är särskilt smutsigt ska du fukta en mjuk trasa eller linsduk med linsrengöringsvätska och torka av i cirkelrörelser från mitten av objektivet.

   VIKTIGT!
   • Applicera inte linsrengöringsmedel direkt på objektivet.
   • Använd inte organiska lösningsmedel som thinner eller bensin för att rengöra objektivet.
  4. Sätt tillbaka det främre linsskyddet för att förhindra att damm fastnar på objektivet.
  5. Tryck på objektivets frigöringsknapp och ta bort objektivet.

   Bild som visar placeringen av objektivets frigöringsknapp på kameran *För ILCE-QX1
   Bild som visar placeringen av objektivets frigöringsknapp på ILCE-QX1
   VIKTIGT! Var försiktig så att du inte vidrör sensorns yta.
  6. Använd blåsbälgen medan du håller kameran något nedåt så att damm och skräp lätt faller ned från sensorns yta.

   Bild som visar rengöring av kamerans bildsensor med hjälp av en blåsbälg *För ILCE-QX1
   Bild som visar rengöring av ILCE-QX1-bildsensorn med hjälp av en blåsbälg
  7. Sätt tillbaka objektivet.

   Bild som visar fastsättning av objektivet på kameran *För ILCE-QX1
   Bild som visar fastsättning av objektivet på ILCE-QX1
   Obs!
   • Ta av och på objektivet på en dammfri plats. Damm och skräp kan lätt komma in i kameran och objektivet på en dammig plats.
   • För en A-fattning
    När du fäster objektivet kontrollerar du att spegeln har tryckts ned helt.
  8. När du är klar med rengöringen kontrollerar du att damm har avlägsnats.

   • Ställ in inspelningsläge på Aperture Priority (A) (bländarprioritet (A)) och bländarvärdet på F11.
   • Ta en bild av en vit vägg, vitt papper eller himlen.
   • Kontrollera att inget damm syns på bilden.
  Obs! Många kamerabutiker erbjuder även professionella rengöringstjänster för bildsensorer som snabbt kan utföras.

  Om problemet kvarstår kan produkten behöva repareras.