Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • KD-43XE7000
 • KD-43XE7002
 • KD-43XE7003
 • KD-43XE7004
 • KD-43XE7005
 • KD-43XE7073
 • KD-43XE7077
 • KD-43XE7096
 • KD-49XE7000
 • KD-49XE7002
 • KD-49XE7003
 • KD-49XE7004

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om inget annat anges måste filen som anges nedan installeras FÖRE uppdateringen av den inbyggda programvaran till version 8.905av den inbyggda programvaran för att den ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Uppdatering av inbyggd programvara till v8.535

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem som gjorde att fjärrkontrollen slutade att svara när vissa kanaler visades

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa startmenyn.
 2. Gå till Settings (inställningar) och tryck på Enter.
 3. Gå till Customer Support (kundsupport) och tryck på Enter.
 4. Du bör se modell- och programvaruversionen i skärmens övre högra hörn är v8.905.
  • Om versionsnumret är lägre än v8.533 ska du installera version v8.535 från avsnittet Download (hämta) på din modellsida innan du installerar version v8.905.
  • Om versionsnumret är v8.533 eller v8.535 ska du uppdatera direkt till v8.905.
  • Om versionsnumret är v8.905 eller högre har du redan den senaste inbyggda programvaran.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till v8.905för tv-apparat

Zip-filens namn

 • sony_tvupdate_2017_8905_eff_auth.zip

Filversion

 • 8.905

Filstorlek

 • 293 559 486 bitar

Utgivningsdatum

 • 10-03-2021

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den fasta programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen Download (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen Download (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen sony_tvupdate_2017_8905_eff_auth.zip är 293 559 486 bitar.
   OBS! För Windows-datorer ska du kontrollera Size (storlek) i stället för Size on disk (storlek på disk) på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen kommer mappen sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 att finnas.
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp mappen sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 till rotkatalogen på USB-enheten.
  OBS! Rotkatalogen är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla de andra mapparna.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på tv:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller mappen sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-portar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen för att öppna startmenyn.
 5. Gå till kategorin Settings (inställningar) och tryck på Enter för att välja den.
 6. Gå till och välj Customer Support (kundsupport).
 7. Gå till och välj Software Update (programuppdatering) och välj sedan USB.
 8. En rad olika meddelanden visas på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
 9. Uppdateringen startas och en orange LED-lampa börjar blinka på tv:ns frontpanel.
  VARNING: Under programvaruinstallationen ska du inte:
  • ta bort USB-enheten
  • stänga av tv:n
  • koppla bort tv:n från strömförsörjningen
 10. När meddelandet Firmware update complete (uppdatering av inbyggd programvara slutförd) visas på tv:n stängs tv:n av och slås sedan på igen för att slutföra uppdateringen. Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av tv:n.
 11. När tv:n slås på kan du ta bort USB-lagringsenheten från USB-porten.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är v8.905 eller högre lyckades programvaruuppdateringen.
 • Om versionsnumret inte är v8.905 eller högre hämtar du och installerar uppdateringen igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.
 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. För att säkerställa att tv:n fungerar optimalt är det inte möjligt att installera en äldre programvaruversion: den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar av tidigare versioner.
 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet

Om något av meddelandena An error occurred during the software update (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller Software cannot be updated using this USB device (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen kan du fortsätta med följande procedurer för att hitta en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja om installationsprocessen.

Om meddelandet No newer version of the TV software was found (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.