Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KDL-65HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-60NX720 / NX723 / NX725
 • KDL-55EX720 / EX721 / EX723 / EX725 / NX720 / NX723 / NX725 / HX820 / HX823 / HX825 / HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-46CX520 / CX525 / EX520 / EX521 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729 / HX720 / HX723 / HX725 / NX720 / NX723 / NX725 / HX820 / HX823 / HX825 / HX920 / HX923 / HX925
 • KDL-40CX520 / CX521 / CX523 / CX525 / EX520 / EX521 / EX523 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729 / HX720 / HX723 / HX725 / NX720 / NX723 / NX725
 • KDL-37EX521 / EX524 / EX525 / EX720 / EX723 / EX725
 • KDL-32CX520 / CX521 / CX523 / CX525 / EX421 / EX425 / EX520 / EX521 / EX523 / EX524 / EX525 / EX720 / EX721 / EX723 / EX724 / EX725 / EX726 / EX727 / EX728 / EX729
 • KDL-26EX320 / EX321 / EX325
 • KDL-24EX320 / EX325
 • KDL-22EX320 / EX325

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera, och med den senaste programvaruversionen kan du få ut ännu mer av din tv.

Du behöver:

Installera

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant ,annars kan det orsaka att tv:n inte svarar eller måste repareras
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna

Ladda ned uppdateringen

Innan du installerar uppdateringen måste du ladda ned den från internet och spara den på ett USB-minne

 1. Läs och acceptera bestämmelserna och villkoren nedan och klicka på knappen Ladda ned [Download]
 2. När du uppmanas ska du spara filen på datorns Skrivbord. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 70,578,347 byte. För att göra detta högerklickar du på filen, väljer Egenskaper och kontrollerar storleken i fliken Allmänt
 3. Öppna Windows Explorer, lokalisera den nedladdade filen sony_tvupdate_2011_4027_eua_auth.zip , och extrahera den. En mapp som heter sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100 kommer nu att skapas på din lokala enhet
 4. Kopiera mappen till ditt USB-minne

Installera uppdateringen

När du har laddat ned den uppdaterade filen kan du installera den på din tv. Följ stegen nedan.

Processen kan ta upp till fem minuter och under installationen kommer din tv att stängas av innan den slår på sig själv igen.

 1. Slå på strömmen till tv:n
 2. Se till att det inte finns några USB-enheter anslutna till TV:n
 3. Sätt in din USB-enhet som innehåller filen sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100 i USB-uttaget på tv:n
 4. Följ anvisningarna på skärmen
 5. Indikatorn POWER lyser grönt i 30 sekunder, därefter blinkar indikatorn PIC OFF/TIMER långsamt i gult medan indikatorn STANDBY lyser rött
 6. Efter några minuter slås tv:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.- Ta inte bort USB-enheten eller stäng av tv:n
 7. När uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd visas ett meddelande på tv:n
 8. Avlägsna USB-enheten från USB-uttaget
 9. Kontrollera att uppdateringen lyckades genom att följa stegen i Behöver jag uppdatera? - Om versionsnumret är PKG4.027EUA har tv:n uppdaterats korrekt

Kontrollera att uppdateringen lyckades genom att följa de här stegen:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa startmenyn
 2. Gå till Product Support (produktsupport) och tryck på OK
 3. Navigera till System Information (systeminformation) och tryck på OK
 4. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ska visas så här på tv-skärmen: PROGRAMVARUVERSION PKG4.027EUA – om versionsnumret är PKG4.027EUA eller högre har du redan den senaste inbyggda programvaran

Obs!

  ”PKGX.XXX-xxxx”visas inte i alla tv-apparater.
  De 4 sista siffrorna i programvarans versionsnummer, ”xxxx”, är endast för internt bruk och påverkar inte tv:ns prestanda

Frågor och svar

Behöver du mer information? Sök bland våra vanliga frågor om att uppdatera inbyggd programvara på internet.

Vanliga frågor och felsökning

Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
Nej, alla dina personliga inställningar kommer att behållas.

Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
För att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt går det inte att installera en tidigare version av den inbyggda programvaran.

Stängs tv:n av under uppdateringsprocessen?
Det är normalt att tv:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kommer att ta längre tid för tv:n att starta om medan den nya inbyggda programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n via Internet.

Ett av dessa meddelanden visas på tv-skärmen: "Ett fel uppstod under uppdateringen av programvaran", eller "Programvaran kan inte uppdateras med den här USB-enheten"

 1. Se till att USB-enheten fungerar ordentligt. Om den gör det, försök att ladda ned uppdateringsfilen igen
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på knappen POWER på tv:n
 3. Tryck på knappen POWER igen och börja installationsprocessen

"Ingen nyare version av tv:ns programvara hittades" visas på displayen på tv:ns frontpanel.
Din tv har redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran installerad så du behöver inte uppdatera den.