Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • KD-55A1
 • KD-65A1
 • KD-77A1
 • KD-55AF8
 • KD-65AF8
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-50SD8005
 • KDL-43WF804
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-49WF805

Uppdateringen är kompatibel med alla versioner av inbyggd programvara på alla tillämpliga modeller.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar tv:ns allmänna prestanda

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Förberedelser

Videohandledning: Så här uppdaterar du tv:n

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du inte är säker kan du enkelt kontrollera vilken programversion du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Tryck på knappen HELP (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Programversionen visas under modellnamnet på tv:n.
  • Modell: KD-/KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Programvaruversion: PKG-xxxxxxxx

Om versionsnumret är PKG6.7220.xxxx eller senare har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den inbyggda programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Genom funktionen Automatisk programnedladdning (enkel)
  Obs! Software is up to date (programvaran är uppdaterad) kan visas på tv:n trots att den nyare versionen inte är installerad. Uppdateringarna för Automatisk programnedladdning är förskjutna versioner och är eventuellt inte direkt tillgängliga. Försök igen senare. Om du vill uppdatera nu följer du anvisningarna för att hämta och installera programvaruuppdateringen med hjälp av USB-flashenhetsmetoden.
 • Använda en USB-flashenhet

Genom funktionen Automatisk programnedladdning (enkel):

Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att ta emot programvaruuppdateringar är att använda Automatisk programnedladdning. Inställningen är aktiverad som standard.
Om du har aktiverat Automatisk programnedladdning nedan får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n.

 1. Tryck på knappen HELP (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Välj Systemprogramuppdatering.
 3. Välj Automatisk programnedladdning.

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten ”Systemkrav, ”Filinformation” och ”Hämta och installera” nedan avser uppdatering med en USB-flashenhet. Du kan hoppa över dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen ”Automatisk programnedladdning”.

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.

Använda en USB-flashenhet:

Du kan använda en USB-flashenhet till att uppdatera programvaran. Om du inte har konfigurerat någon internetanslutning på tv:n eller inte vill använda funktionen Automatisk programnedladdning till att uppdatera den kan du försöka med att hämta och uppdatera med hjälp av en USB-flashenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-flashenhet
  * Du kan uppdatera tv:n även om det finns andra filer på USB-flashenheten.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 6.7220 för tv

Zip-filens namn

 • sony_dtvota_2016_1607220100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.7220

Filstorlek

 • 1 701 591 614 byte

Utgivningsdatum

 • 28-09-2023

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kan du riskera att tv:n slutar att fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen till den när den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Stoppa eventuella inspelningar innan du startar uppdateringen av den inbyggda programvaran (endast modeller med USB-hårddiskinspelning).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-flashenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen Download (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen Hämta längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera namnet och storleken på den hämtade filen (se avsnittet Filinformation).
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Obs! När du har extraherat den nedladdade filen hittar du en annan fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Sätt in USB-flashenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp den extraherade filen till rotkatalogen på USB-enheten.
  Obs! Rotkatalogen är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla andra mappar.
 6. Ta bort USB-flashenheten från datorn och fortsätt till nästa avsnitt.

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på tv:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-flashenheten som innehåller den extraherade filen (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) i en USB-port på tv:n.
  Obs! Alla USB-ingångar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. När USB-flashenheten har upptäckts visas flera meddelanden på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
  Obs! Om meddelandena inte visas automatiskt kan du försöka med att stänga av och sätta på tv:n med hjälp av fjärrkontrollen.
 5. När filen har kopierats från USB-flashenheten börjar uppdateringsprocessen. Strömindikatorn på tv:n blinkar vitt och skärmen för uppdateringsförlopp visas på tv:n.
 6. Efter några minuter slås tv:n av och på för att slutföra uppdateringen.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du se till att
  • inte ta bort USB-enheten
  • inte stänga av tv:n
  • inte koppla bort tv:n från strömförsörjningen.
 7. När programvaruuppdateringen är slutförd visas ett meddelande på tv:n som visar att uppdateringen är klar.
 8. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är PKG6.7220.xxxx har programvaran uppdaterats.
 • Om versionsnumret inte är PKG6.7220.xxxx, hämtar du och installerar uppdateringen igen.

Frågor och svar

Vanliga frågor

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.
 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.
 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Ja, det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om när den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n

Om något av meddelandena An error occurred during the software update (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller Software cannot be updated using this USB device (programvaran kan inte uppdateras med den här USB-enheten) visas på tv-skärmen kan du fortsätta med följande procedurer för att hitta en möjlig lösning:

 1. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 2. Tryck på strömknappen igen och börja om installationsprocessen.

Om meddelandet No newer version of the TV software was found (ingen senare version av tv:ns programvara hittades) visas på tv-skärmen är den senaste programversionen redan installerad på tv:n och du behöver inte uppdatera den.

Obs! Om du försöker uppdatera programvaran med hjälp av en USB-flashenhet kontrollerar du följande.

 • Kontrollera att USB-flashenheten fungerar.
 • Enheten måste vara formaterad med FAT16-, FAT32-, exFAT- eller NTFS-format.
 • Uppdateringen kan misslyckas även om du använder en USB-flashenhet som uppfyller ovanstående villkor beroende på storleken och katalogstrukturen för andra filer på flashenheten. Om uppdateringen misslyckas tar du bort de andra filerna och försöker igen med bara uppdateringsfilen på USB-flashenheten. Om uppdateringen ändå misslyckas formaterar du USB-flashenheten med FAT32-format och försöker igen.

Gå till avsnittet Frågor och svar på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.