Artikel-ID : S700026755 / Senast ändrat : 26/06/2012Skriv ut

Så här felsöker du styrplatteproblem

  Den här artikeln ger dig en allmän översikt över typiska problem som kan uppstå på en styrplatta och förklarar hur du felsöker dem.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Medel
  tid som behövs Tid som behövs:
  10–10 minuters aktivitet

  Typ av problem

  1. Styrplattan fungerar inte alls.
  2. En eller båda knapparna svarar inte.
  3. Markören flyttas i fel riktning och fungerar inte riktigt som den ska.
  4. Styrplattan har skadats fysiskt.

  Först: en snabb kontroll av styrplattefunktionen

  Ett snabbt sätt att fastställa om styrplattan faktiskt har ett maskinvarufel är att testa styrplattefunktionen i återställningsmiljön.
  Om du inte har tagit bort återställningspartitionen startar du VAIO-datorn samtidigt som du trycker på F10-tangenten flera gånger. Du kan även starta systemet med återställningsskivan i.

  När du ser återställningsalternativen ska styrplattan och den vänstra knappen ha de grundläggande funktionerna för att peka och klicka.
  Om den inte har det behöver VAIO-datorn service.

  Om detta test inte visar på något maskinvarufel kan du hitta ytterligare felsökningssteg nedan, beroende på typ av problem.

  1. Styrplattan fungerar inte alls.

  För att kunna felsöka det här problemet måste du ansluta en USB-mus.
  Om en USB-mus fungerar kan styrplattan återställas bara genom att du kopplar bort musen.
  Om den inte gör det så ansluter du USB-musen igen och ser till att styrplattan är aktiverad.
  1. Klicka på Start, ange VAIO Control Center och tryck på Retur.
  2. Expandera avsnittet Keyboard and Mouse (Tangentbord och mus)
  3. Dubbelklicka på 'Built-in Pointing Device' (Inbyggd pekenhet)
  4. Kontrollera att den är inställd på Enabled (Aktiverad).
  Installera om styrplattans drivrutin
  • På äldre modeller kan du behöva leta efter drivrutinen i mappen C:\Drivers eller C:\Windows\Drivers.
  • På senare modeller kan du köra VAIO Recovery CenterReinstall Programs and Drivers (Installera om program och drivrutiner).
  Återställa BIOS-standardinställningar
  1. Starta om VAIO-datorn och tryck på F2 flera gånger tills BIOS-inställningsskärmen visas.
  2. Tryck på F9 och sedan på Retur.
  3. Tryck på F10 och sedan på Retur.
  Om problemet uppstod nyligen kan du använda Systemåterställning för att återställa systemet till en dag då problemet inte hade uppstått än.

  2. En eller båda knapparna svarar inte.

  Om bara en av knapparna inte svarar kan styrplattans inställningar vara korrupta eller en del funktioner kan ha inaktiverats i konfigurationspanelen.

  Problemet kan lösas genom att du installerar om styrplattans drivrutin.  
  • På äldre modeller kan du behöva leta efter drivrutinen i mappen C:\Drivers eller C:\Windows\Drivers.
  • På senare modeller kan du köra VAIO Recovery CenterReinstall Programs and Drivers (Installera om program och drivrutiner).
  Om det inte löser problemet går du till Start – VAIO Control Center – Keyboard and Mouse (Tangentbord och mus) – Built-in Pointing Device (Inbyggd pekenhet) – Settings (Inställningar).  Gå till panelen Mouse Properties (Egenskaper för mus) och kontrollera om olika  funktioner har tilldelats specifika knappar.  Knappen Default (Standard) återställer styrplattans inställningar till de ursprungliga inställningarna.

  3. Markören flyttas i fel riktning och fungerar inte riktigt som den ska.

  Kontrollera om andra pekenheter är anslutna till VAIO-datorn och koppla bort dem för att säkerställa att de inte stör.

  Om det inte löser problemet följer du felsökningsstegen för '1. Styrplattan fungerar inte alls' med början från 'Installera om styrplattans drivrutin'.

  Om markören syns och flyttas när du skriver in text går du igenom följande steg:
  För Windows 7:
  Klicka på knappen Start.
  Välj VAIO Control Center från listan Alla program
  Expandera Keyboard and Mouse (Tangentbord och mus)
  Välj Pointing Device  (Pekenhet)
  Klicka på Advanced (Avancerad)
  På fliken Pointer Options (Pekaralternativ) bockar du för alternativet 'Hide pointer while typing' (Dölj pekaren när jag skriver)
  För Windows Vista:
  Klicka på knappen Start.
  Välj VAIO Control Center från listan Alla program
  Expandera Keyboard and Mouse (Tangentbord och mus)
  Välj Built-in Pointing Device  (Inbyggd pekenhet)
  Klicka på Open (Öppna) och sedan på Settings... (Inställningar...)
  På fliken Pointer Options (Pekaralternativ) bockar du för alternativet 'Hide pointer while typing' (Dölj pekaren när jag skriver)

  4. Styrplattan har skadats fysiskt.

  Fysiska skador kräver service, vilket inte täcks av garantin.