Artikel-ID : S700025038 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här säkerhetskopierar du data

  Den här artikeln innehåller en del allmänna riktlinjer för hur du ser till att du inte förlorar några data.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Medel
  tid som behövs Tid som behövs:
  Ej relevant

  En säkerhetskopia är en reservkopia, helst förvarad på ett externt medium, av de viktiga data som finns på din hårddisk. Avsaknaden av säkerhetskopior är en källa till mycket frustration och förlust av pengar/data/tid, så vi rekommenderar starkt att du ser till att säkerhetskopiera dina filer regelbundet.

  Några exempel på ”externa medier”: extern USB-hårddisk, optiska skivor, USB-minne, flashminne.
  Även vissa webbplatser erbjuder säkerhetskopieringslösningar online.


  Olika alternativ för hur du kan säkerhetskopiera data

  Windows säkerhetskopieringsverktyg

  Windows innehåller ett förinstallerat verktyg för att skapa och återställa säkerhetskopior.

  I Windows Vista hittar du Säkerhets- och återställningscenter via Kontrollpanelen. Säkerhets- och återställningscenter innehåller en omfattande hjälp, som du öppnar genom att klicka på frågetecknet längst upp till höger.

  I Windows XP och tidigare kommer du åt säkerhetskopieringen via Start – Alla program – Tillbehör – Systemverktyg.
  Observera att i Windows XP Home är inte säkerhetskopieringsverktyget förinstallerat.
  På de flesta system hittar du det på den första återställningsskivan, i mappen \VALUEADD\MSFT\Ntbackup. På en del skivor saknas den här mappen. I så fall kan du välja mellan att:

  • Kontakta VAIO Link Support. Vi kan förse dig med installationsprogrammet.
  • Leta efter installationsprogrammet online. Det finns olika webbplatser som tillhandahåller det.
  • Gå vidare till nästa alternativ eftersom Ntbackup är ett mycket begränsat verktyg.

  Säkerhetskopieringsverktyg från tredje part

  Om du vill undersöka andra alternativ till hur du kan sköta säkerhetskopieringen är den engelska Wikipediaartikeln om säkerhetskopior, http://en.wikipedia.org/wiki/Backup, ett bra ställe att börja när du letar efter information. Den här artikeln innehåller också en länk till en lista över säkerhetskopieringsprogram: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software.

  Manuell säkerhetskopiering

  Kopiera och klistra in viktiga filer på externa medier.
  Det här alternativet är det minst rekommenderade eftersom det kräver manuella insatser varje gång och eftersom det är lätt att göra misstag.

  Vad gör jag om något går snett?

  a. Operativsystemet har kraschat och du har inte säkerhetskopierat dina data på senare tid.

  Om du har en någorlunda ny VAIO-modell finns i VAIO Recovery Center alternativet Rescue Data (Rädda data). Det här alternativet ger dig möjlighet att ansluta en extern USB-hårddisk och göra en säkerhetskopia av filerna du behöver.

  Anvisningar för Rescue Data:
  Om återställningspartitionen fortfarande finns kvar trycker du på F10 vid starten. Rescue Data visas i listan. Om du har skapat återställningsskivor kan du starta systemet från återställningsskivorna och alternativet visas i listan över återställningsalternativ.
  Obs! Om Rescue Data (Rädda data) inte visas innebär det att verktyget inte finns installerat på din VAIO. Ha förståelse för att vi inte kan göra det tillgängligt separat.

  b. Operativsystemet har kraschat och du har inte tillgång till Rescue Data (Rädda data).

  Det här är en komplicerad situation som vi inte kan erbjuda någon enkel lösning på. Här är några alternativ som kan fungera eller inte beroende på hur allvarligt problemet är:
  • Använd dataåterställningsprogram från tredje part som gör att du kan starta ett program från en CD och säkerhetskopiera på en extern hårddisk. Vi kan inte rekommendera något särskilt program.
  • Du kan överväga att försöka installera ett andra operativsystem på datorn. På så sätt kan du kanske lyckas leta reda på och säkerhetskopiera data innan du gör en fullständig systemåterställning.
   Varning!  Ta hänsyn till att vi inte kan hjälpa till med det här och att det kan visa sig vara rätt komplicerat.
  • Om du har en modell med en hårddisk som är lätt att ta ur kan du ansluta den till en extern USB-enhet och försöka komma åt dina data från en annan dator.
   Varning! Tänk på att ingrepp i maskinvara kan upphäva garantin.
  • En del IT-företag är specialiserade på dataåterställning och kan klara av att återställa data från skadade hårddiskar.