Artikel-ID : S700025021 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så ansluter du till en trådlös åtkomstpunkt

  Så ansluter du till en trådlös åtkomstpunkt


  Obs
  • För modeller som har en knapp för trådlös hårdvara ser du till att knappen för trådlös anslutning är påslagen.
   Läs i användarhandboken om du är osäker på om din VAIO-dator har en knapp för trådlös anslutning
  • Se till att alternativet Wi-Fi är aktiverat i Datorinställningar
  1. Visa Charms-menyn genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
  2. Välj “Inställningar”
  3. Välj “Ändra datorinställningar”
  4. Välj kategorin “Trådlöst”
  5. Bekräfta att “Wi-Fi” är aktiverad


  Från Charms-menyn
  1. Visa Charms-menyn genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
  2. Välj “Inställningar”
  3. Välj ikonen Trådlöst
  4. Bekräfta att “Flygplansläge” är inaktiverat
   Stäng av det om det är aktiverat
  5. Välj önskat trådlöst nätverk som du vill ansluta till
  6. Kryss i rutan “Anslut automatiskt” om du vill ansluta till denna åtkomstpunkt automatiskt
  7. Välj “Anslut”
   Ange ett lösenord om du uppmanas till det
  8. Välj önskade delningsalternativ:
   1. Nej, aktivera inte delning eller anslutning till enhet (för offentliga nätverk)
   2. Ja, aktivera delning och anslutning till enheter (för hemmanätverk eller arbetsnätverk)

  Från skrivbordet
  1. Välj ikonen Trådlöst som finns till höger i aktivitetsfältet
  2. Bekräfta att “Flygplansläge” är inaktiverat
   Stäng av det om det är aktiverat
  3. Välj önskat trådlöst nätverk som du vill ansluta till
  4. Kryss i rutan “Anslut automatiskt” om du vill ansluta till denna åtkomstpunkt automatiskt
  5. Välj “Anslut”
   Ange ett lösenord om du uppmanas till det
  6. Välj önskade delningsalternativ:
   1. Nej, aktivera inte delning eller anslutning till enhet (för offentliga nätverk)
   2. Ja, aktivera delning och anslutning till enheter (för hemmanätverk eller arbetsnätverk)