Artikel-ID : 00282500 / Senast ändrat : 30/06/2023Skriv ut

Meddelande om gradvis upphörande av Sony VAIO-uppdateringar och -hämtningar

    Sedan Sony VAIO-verksamheten upphörde 2014 har Sony ansträngt sig för att ge fortsatt support till Sony VAIO-kunder. Vi har följt Microsofts policyer och tidslinjer gällande upphörande av stöd för de olika Windows-operativsystemversionerna och slutar att tillhandahålla VAIO-hämtningar och -uppdateringar för äldre Windows-versioner i takt med att de inte längre stöds av Microsoft.

    Microsoft har meddelat att stöd för Windows 8.1 – den senaste Windows-versionen som Sony VAIO-datorer levererades med – kommer att upphöra den 10 januari 2023. I och med detta tillkännagivande kommer Sony att sluta erbjuda reservdelar, VAIO-patchar, uppdateringar och nedladdningar på supportwebbplatsen och via VAIO Update, från och med den 31 mars 2023. Om du fortfarande vill hämta Sony VAIO-filer för användning direkt eller senare ska du göra det före den 31 mars 2023.

    Vi hoppas att din Sony VAIO har tjänat dig väl och fortfarande kommer att göra det inom överskådlig framtid. Tack för din förståelse.