Artikel-ID : 00123698 / Senast ändrat : 12/07/2018

Så här beställer du återställningsskivor och reservdelar till datorn

  1. Återställningsskivor
  2. Reservdelar
  3. Så här beställer du
  4. Så här använder du EET Europarts-webbplatsen för att hitta dina skivor eller reservdelar

  Återställningsskivor

  Återställningsskivor behövs om du har tagit bort återställningspartitionen i din VAIO (tillgänglig om du trycker på F10 vid start) och du inte har skapat återställningsskivor från Recovery Center.
  Mer information om återställningsprocessen finns i medföljande Troubleshooting and Recovery Guide (Felsöknings- och återställningsguide) som medföljde din VAIO.

  För mer information om hur du beställer, se How to order (Så här beställer du) nedan.

  Repair parts (Reservdelar)

  Om din VAIO behöver service rekommenderar vi att du kontaktar oss för att ordna en reparation hos en auktoriserad servicetekniker.

  Som regel säljs interna delar ej separat eftersom det finns stor risk att ytterligare skador förorsakas om reparationen utförs av en person som ej har erhållit adekvat utbildning.  Om en reparation utförs av en icke-auktoriserad person, täcks skadorna ej av garantin.
  Se de Garantidokument som medföljde din VAIO för mer information.

  Vissa delar som är enkla att byta ut kan köpas separat.

  How to order (Så här beställer du)

  För den händelse att du skulle behöva beställa någonting, se först till att du har din VAIO-modell och dina serienummer tillgängliga. ( Var hittar jag modellnamn och serienummer? )

  Därefter, i enlighet med garantistatusen för din produkt:

  OBS!: Alla eventuella inköp från tredje part faller under säljarens användarvillkor. Kontakta säljaren för mer information. Sony bär inget ansvar för innehållet i tredjeparts-webbplatser eller inköp som gjorts från tredje part.

  Så här använder du EET Europarts-webbplatsen för att hitta dina skivor eller reservdelar

  1. Ange din modell eller ditt serienummer i sökfältet

   Sökfält
  2. Välj din modell bland sökresultaten
  3. Välj en kategori ur filtret CATEGORIES (KATEGORIER)  i vänster fält. För återställningsskivor, välj Manuals/Tools/Software (Manualer/Verktyg/Programvara)

   Filter
  4. Välj det alternativ du söker, och tryck sedan på BUY (KÖP)
  5. Klicka på YOUR BASKET (DIN VARUKORG) i övre högra hörnet
  6. Välj PROCEED TO CHECKOUT (GÅ TILL KASSAN), ange dina uppgifter och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra beställningen