Artikel-ID : 00170546 / Senast ändrat : 03/05/2023Skriv ut

UPPDATERING: Viktigt meddelande för VGP-BPS26-batterier i VAIO-datorer – 28 april 2023

  28 april 2023
  Sony Corporation

  Bästa Sony VAIO-kund!

  Efter att ha tillhandahållit programmet för kostnadsfritt byte av de VGP-BPS26-batterier som används i vissa VAIO-datormodeller i över sju år, vill vi genom den här uppdateringen till meddelandet under informera dig om att programmet nu har avslutats och Sony kommer inte längre att kunna erbjuda ersättningsbatterier för de berörda enheterna. Sony VAIO-produktionen upphörde 2014 och vi kan tyvärr inte längre få tillgång till ersättningsbatterier för de produkterna.

  Om du mot förmodan fortfarande använder en modell som uppfyller villkoren för programmet och inte har haft möjlighet att kontrollera om batteriet berörs eller begära ett ersättningsbatteri, bör du sluta använda din Sony VAIO-dator. Du bör heller inte köpa eller använda batterier som inte är originalbatterier från Sony, eftersom Sony inte kan garantera prestanda och säkerhet för tredjepartsbatterier som används till att strömförsörja din Sony VAIO-dator.

  Tack för din förståelse!


  24 november 2016
  Sony Corporation

  Bästa Sony VAIO-kund!

  Vi uppdaterar nu vårt meddelande från den 2 mars 2016 eftersom vi nyligen fått veta att även andra VGP-BPS26-batterier som används i vissa VAIO-datormodeller på grund av ett tillverkningsfel riskerar att överhettas. Därför utökas vårt kostnadsfria ersättningsprogram till att även gälla dessa batterier.

  Om du använder någon av de VAIO-datormodeller som listas längst ner i meddelandet klickar du här för att ta reda på om dina batterier berörs av problemet.

  ÄVEN OM DU REDAN HAR KONTROLLERAT BATTERIERNA ELLER ERSATT DEM EFTER ATT HA LÄST VÅRT MEDDELANDE FRÅN DEN 2 MARS MÅSTE DU ÄNDÅ KONTROLLERA OM DINA BATTERIER BERÖRS AV PROBLEMET.

  Kontrollera om ditt batteri berörs av problemet

  Om batterierna berörs av problemet tar du ut dem ur datorn och använder istället nätadaptern tills du har fått de nya batterierna.

  Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som det här problemet kan ha orsakat.


  2 mars 2016
  Sony Corporation

  Bästa Sony VAIO-kund!

  Vi har uppmärksammats om att vissa VGP-BPS26-batterier från Panasonic kan bli överhettade på grund av ett tillverkningsfel. Batterierna ingår i VAIO SVE-datorserien som lanserades i oktober 2012 samt i VAIO-datorerna i listan nedan som någon gång har lämnats in för reparation. Felet riskerar att orsaka brännskador på batterierna. Vi erbjuder oss att utan kostnad byta de defekta batterierna mot nya.

  Om du använder en av de VAIO-datormodeller som anges nedan, bör du kontrollera om batteriet berörs av problemet. Ta i så fall omedelbart ut det ur datorn. När batteriet är borttaget kan du utan risk fortsätta använda datorn med en nätadapter medan du väntar på ett ersättningsbatteri.

  Vi återkommer i början av april 2016 med närmare information om när vi kan börja skicka ut ersättningsbatterier till våra kunder.

  Vi beklagar de besvär som det här problemet kan ha orsakat.

  Berörd batterimodell: VGP-BPS26*
  * Vissa batterier av den här modellen berörs inte av problemet. Du kan ta reda på om batteriet i din dator berörs av problemet genom att kontrollera batteriets produktkod.

  Kontrollera om ditt batteri berörs av problemet

  VIKTIGT! Du blir ombedd att fylla i följande:

  1. Batteriets produktkod (1 i bilden nedan). Välj Other om batteriet har en annan produktkod än 185323711 eller 185323721.
  2. Batteriets serienummer (2 i bilden nedan)
  3. VAIO-datorns produktnummer (3 i bilden nedan) och VAIO-datorns serienummer (4 i bilden nedan), avgränsade med bindestreck

  Hur hittar du alla nummer?

  1. Öppna batterifacket på VAIO-datorn
   Image
  2. Ta ut batteriet
   Image
  3. Kontrollera batteriets produktkod (1) och serienummer (2)
   Image
  4. Kontrollera VAIO-datorns produktnummer (3) och serienummer (4)
   Image

  VAIO-datormodeller som kan innehålla ett batteri som berörs av problemet

  Nedan följer en lista med de VAIO-datormodeller som kan ha utrustats med ett defekt batteri antingen vid köptillfället eller i samband med reparation.

  Modeller där ett defekt batteri kan ha varit installerat vid köptillfället

  SVE1413-serien SVE1513-serien SVE1713-serien

  Modeller där ett defekt batteri kan ha installerats i samband med reparation:

  SVE1411-serien SVE1412-serien SVE1413-serien SVE14A1-serien SVE14A2-serien SVE14A3-serien
  SVE1511-serien SVE1512-serien SVE1513-serien SVE1711-serien SVE1712-serien SVE1713-serien
  VPCCA1-serien VPCCA2-serien VPCCA3-serien VPCCA4-serien VPCCB1-serien VPCCB2-serien
  VPCCB3-serien VPCCB4-serien VPCEH1-serien VPCEH2-serien VPCEH3-serien VPCEJ1-serien
  VPCEJ2-serien VPCEJ3-serien