Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till alternativen 100P och 120P till menyn för bildhastigheter för slow- och quickmotion när kodeken är inställd på RAW eller RAW & XAVC-I
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

OBS! Kontakta tjänsten för information om tidigare versioner.

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX6V110.dmg

Filversion

 • 1.10

Filstorlek

 • 561.4 MB (561 445 368 byte)

Utgivningsdatum

 • 20-05-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemets programvaruversion är1.01 eller tidigare måste du uppdatera den.
OBS! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du startar kameran ställer du in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Mac med en Intel-processor (Mac med Apple Silicon stöds inte)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Nätadapter
 • USB-kabel medföljer kameran
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern vid uppgradering. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppgraderingen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 24 minuter. Låt inte datorn försättas i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om System Software Updater) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till sidan för hämtning av drivrutiner för kameror från Sony.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Camera_Driver_2102a.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek: 130 kB (129 582 byte)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  OBS! Filen Update_ILMEFX6V110.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek: 561.4 MB (561 445 368 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn kopplar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  OBS!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). macOS-skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om operativsystemet inte visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för att fortsätta.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Tillåt för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klickat på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX6V110.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_ILMEFX6V110 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdate.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringen av systemprogramvaran startar.

  OBS!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om du ser meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om du ser meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen till din kamera från Sony) följer du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om du ser meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera inställningen för säkerhet och sekretess) utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony, startar om datorn och dubbelklickar på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Starta kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln och välj Execute (kör). När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  OBS! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
   VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.01 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om den aktuella versionen av systemprogramvaran är version 1.10behöver du inte uppdatera. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran i System Software Updater
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater
 9. Kameran återställs automatiskt.

  Obs! Ikonen för inläsning kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 24 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  OBS! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 3: Bekräfta versionen av enhetens systemprogramvara

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 25 minuter kan du följa dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.