Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till alternativen 100P och 120P till menyn för bildhastigheter för slow- och quickmotion när kodeken är inställd på RAW eller RAW & XAVC-I
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Obs! Kontakta kundtjänst för information om tidigare versioner.

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX6V110.exe

Filversion

 • 1.10

Filstorlek

 • 539 MB (565 513 584 byte)

Utgivningsdatum

 • 20-05-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är 1.01 eller tidigare måste du uppdatera.
OBS! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ska du se till att ställa in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  Obs! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  • Nätadapter
 • USB-kabel medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern vid uppgradering. Om ett batteri finns anslutet samtidigt fortsätter uppgraderingen om nätadaptern skulle kopplas bort.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 12 minuter. Låt inte datorn övergå i viloläge under tiden.
  Obs! Om datorn övergår i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen Update_ILMEFX6V110.exe hämtas.
  OBS! Filstorlek: 539 MB (565 513 584 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX6V110.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. DeviceLogUploadTool startar.
 4. Starta kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln och välj Execute (kör). När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa).
  OBS! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. Sekretesspolicyn visas. Läs igenom den noggrant, markera rutan och klicka sedan på Next (nästa).

  Om kameradata samlas in visas följande skärm. Klicka på Next (nästa).
  Obs! Den här skärmen visas inte om du väljer Disagree (godkänner inte).
  Bild som visar att data om kameraanvändning har samlats in
 7. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 8. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 9. Kameran återställs automatiskt.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka tolv minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. På kameran väljer du Menu (meny) → Maintenance (underhåll) → Version.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.