Rengöra och underhålla kamera och objektiv


När du tar bort/sätter dit linsen kan damm eller andra partiklar komma in i kameran och fastna på bildsensorns yta. Om detta händer kan det visas mörka fläckar i bilden.

Kameran (SLT-A55/A55V/A33) ) är utrustad med en vibrerande antidammfunktion som förhindrar att damm fastnar på bildsensorn. Om det ändå ligger kvar damm eller andra partiklar kan du rengöra bildsensorn genom att följa beskrivningen nedan.

Före rengöring

Efter rengöring