Rengöra och underhålla kamera och objektiv

Det syns fläckar/damm på bilder som jag har tagit med min kameraDet vanligaste problemet för digitalfotografer är damm på kamerans sensor.
Dammet kan göra att diffusa, mörka fläckar syns i ljusare områden i bilderna och därmed försämra bildkvaliteten. I de flesta fall syns fläckarna i en blå himmel, som i exemplet nedan.Ibland tror man felaktigt att fläckarna i bilderna beror på damm på den transparenta spegeln, i den elektroniska sökaren eller i objektivet. Damm på den transparenta spegeln eller i den elektroniska sökaren påverkar inte fotots utseende. Vanliga dammpartiklar i objektivet är för små och befinner sig för långt från brännpunkten för att synas på bilderna.
Vad kan jag göra för att undvika damm på sensorn eller den transparenta spegeln?

Det går inte att helt förhindra att damm kommer in i kameran, men det finns några saker man kan göra för att risken ska bli betydligt mindre.

 1. Stäng av kameran innan du byter objektiv. Då blir sensorn mindre statisk och drar inte till sig damm lika lätt.
 2. Se till att det bakre objektivelementet är rent och dammfritt på utsidan innan du monterar objektivet på kameran. Använd en blåsbälg för att få bort damm och i synnerhet andra partiklar som kan repa glaset. Om det behövs kan du sedan torka av med en torr mikrofiberduk.
 3. Låt inte kamerans objektivfatting vara öppen för länge. När du har tagit bort objektivet ska du genast sätta fast kamerahuslocket eller montera ett annat objektiv på kameran.
 4. Byt helst objektiv i torra miljöer med så lite damm och sand som möjligt.
 5. När du byter objektiv ska du rikta objektivfattningen nedåt för att undvika att damm kommer in i kameran.
 6. Se till att det bakre objektivlocket och kamerahuslocket alltid är rena och dammfria. När du har monterat ett objektiv på kameran kan du sätta ihop det bakre objektivlocket med kamerahuslocket. Det förhindrar att det kommer damm och smuts på locken, särskilt om de ligger i kameraväskan.
 7. Håll kameraväskan ren. En kameraväska som man har haft ett tag innehåller förvånansvärt mycket smuts och damm. Töm väskan och dammsug den för att få bort damm och smuts. Var noga med att ta ut alla små tillbehör, som minneskort, locket till tillbehörsskon m.m., innan du dammsuger väskan.
Vad ska jag göra om det syns damm i mina bilder?

SLT-kamerorna har två antidammfunktioner.

 1. Antistatiskt ytskikt på det optiska lågpassfiltret.
 2. Vibrationsmekanism som skakar bort lätt damm som sitter löst på lågpassfiltret. (De SLT-modeller som lanserats sedan sommaren 2011 [SLT-A77 och nyare modeller] har en mer effektiv ultraljudsvibrationsfunktion för dammborttagning än tidigare modeller.)

Vibrationsfunktionen aktiveras automatiskt varje gång kameran stängs av och kan vid behov även aktiveras i menyn. Eftersom antidammfunktionen i kameran aktiveras automatiskt när kameran stängs av kan det hända att damm som syns på tidigare bilder redan är borta. Dessutom är vanliga dammpartiklar mycket små och svåra att se med blotta ögat på sensorn.

Så rengör du kamerans sensor (resp. det optiska lågpassfiltret som sitter framför den)

Det finns bara en rengöringsmetod som Sony godkänner att kunderna använder själva: manuell rengöring med en blåsbälg i gummi*. Andra metoder kan skada sensorn eller det optiska lågpassfiltret framför den. Kameragarantin gäller inte om andra metoder än den godkända tillämpas.

Så hör rengör du det optiska lågpassfiltret framför sensorn:

 1. Stäng av kameran så att vibreringsfunktionen automatiskt aktiveras för att skaka bort löst damm.
 2. Ta bort objektivet. Nu ser du den transparenta spegeln som blockerar bildsensorn. Använd gummiblåsbälgen för att försiktigt blåsa bort damm från den transparenta spegeln, men se till att inte röra vid spegeln.
 3. För att du ska kunna komma åt sensorn måste spegeln vara uppfälld. Tryck försiktigt på spegelns frigöringsknapp med fingertoppen så att spegeln fälls upp.

  Se till att inte röra vid den transparenta spegelns yta! Spegeln i den här kameran är gjord av transparent film. Om du rör vid spegeln kan den bli smutsig eller deformerad, vilket kan påverka bildkvaliteten eller kamerans funktion.
 4. Rikta objektivfattningen nedåt, sätt toppen på blåsbälgen precis innanför objektivfattningen på kameran och tryck några gånger. De flesta dammpartiklar bör lossna från sensorn och blåsas ut ur kameran.
 5. När du är klar skjuter du försiktigt tillbaka spegeln till normalläget med fingertoppen tills du hör ett ”klick”. Var försiktig så att du inte rör vid spegelns yta utan bara kanterna.

*Manuell blåsbälg i gummi: Flera olika företag tillverkar manuella blåsbälgar av varierande kvalitet i olika prisklasser. Bra gummiblåsbälgar har utbytbara luftfilter som förhindrar att du blåser in mer damm i kameran. En gummiblåsbälg bör finnas med i din fotoutrustning och ger i de flesta fall snabbt tillfredsställande resultat.

Obs! Använd aldrig tryckluft för att rengöra sensorn! Trycket kan nämligen vara för kraftigt och skada sensorn. Dessutom kan små droppar aggressiv vätska råka träffa lågpassfiltret eller den transparenta spegeln och orsaka allvarlig skada.

Damm på den transparenta spegeln

Den transparenta spegeln är en mycket känslig kamerakomponent.

Spegeln i den här kameran är gjord av transparent film. Om du rör vid spegeln kan den bli smutsig eller deformerad, vilket kan påverka bildkvaliteten eller kamerans funktion. Den transparenta filmen blir dessutom lätt repig.

Försök inte gnida bort smuts, damm eller fett från SLT-kamerans spegel, och använd aldrig rengöringsvätskor. Det skadar nämligen den transparenta spegeln. Garantin täcker inte skador till följd av direktkontakt med den transparenta filmen.

För att hålla SLT-kamerans spegel ren och se till att kameran alltid fungerar som den ska kan du regelbundet använda en blåsbälg i gummi* för att undvika dammansamlingar. Du bör också rengöra utsidan av det bakre objektivelementet innan du monterar objektivet på kameran. Det är särskilt viktigt om du ska använda kameran i miljöer med hög luftfuktighet eller risk för kondens. Kombinationen av damm på SLT-kamerans spegel och fukt/kondens kan få dammet att fastna på spegeln.

*Manuell blåsbälg i gummi: Flera olika företag tillverkar manuella blåsbälgar av varierande kvalitet i olika prisklasser. Bra gummiblåsbälgar har utbytbara luftfilter som förhindrar att du blåser in mer damm i kameran. En gummiblåsbälg bör finnas med i din fotoutrustning och ger i de flesta fall snabbt tillfredsställande resultat.

Obs! Använd aldrig tryckluft! Trycket kan nämligen vara för kraftigt och skada sensorn. Dessutom kan små droppar aggressiv vätska råka träffa den transparenta spegeln och orsaka allvarlig skada.

Damm inuti objektivet

Damm inuti objektivet är vanligt förekommande och inget du behöver bekymra dig om. Till skilllnad från damm på sensorn syns inte damm inuti objektivet på bilderna. Så om du ser damm inuti objektivet (enklare att se med blotta ögat än damm på sensorn) kan du fortsätta att fotografera som vanligt!

Objektiven måste släppa in lite luft eftersom objektivelementen hela tiden flyttar sig vid fokusering och/eller zoomning. Om objektiven hade varit helt lufttäta hade objektivelementen bara kunnat flytta sig en liten bit och sedan tvingats tillbaka av lufttrycket.

Även ett helt nytt objektiv kan innehålla lite damm. Det är ingen defekt. Objektiv tillverkas med stor omsorg i mycket rena miljöer, men det går inte att göra dem 100 % dammfria.

Rengöra och underhålla kamerahus och objektiv

Det är viktigt att rengöra kamerahus och objektiv för att hålla utrustningen i gott skick, men det är också ganska knepigt. Det bästa sättet att hålla utrustningen i gott skick är att ta hand om den ordentligt:

Sätt alltid tillbaka objektivskydden.
Förvara objektiven i en skyddsväska.
Bär kamerautrustningen i en lämplig väska.

Du hittar tillbehör här.

Kondens kan uppstå om du befinner dig på en mycket fuktig plats eller om du förflyttar dig från en kall till en varm plats. Kondens kan leda till oxidation av vissa metalldelar inuti kamerahuset, vilket kan ge upphov till fel. Dessutom kan svamp och mögel bildas och skada utrustningen. För att minska denna risk kan du förvara påsar med silikagel i kameraväskan. De absorberar även en del fukt.

När du använder utrustningen kan damm eller andra partiklar fastna i kamerahuset och på objektiven. Du kan också lämna efter dig fingeravtryck. Här kan du läsa om hur du tar bort dessa partiklar eller fingeravtryck utan att skada utrustningen.

 1. Kamerahuset

  Efter en dag på stranden, till exempel, kan sandkorn ha fastnat mellan springorna i kamerahuset. Om de inte avlägsnas med en gång kan de leta sig in i justeringsknapparna och nöta på kameran så att den inte längre går att använda. De kan också skada objektivets fokusringar.
  Det enklaste sättet att ta bort partiklar är att borsta utsidan av kamerahuset med en mjuk borste. Tryck inte hårt eftersom detta kan repa kamerahuset eller LCD-skärmen.
  Klibbigt damm som inte kan avlägsnas med en borste kan tas bort med en bomullspinne. Med en blåsbälg kan man komma åt utrymmen som är svåra att nå.
  Om kamerahuset är täckt av smuts som är svårare att få bort (t.ex. lera) kan du använda en lätt fuktad mikrofiberduk (kan köpas hos optikern). Mikrofiber rekommenderas eftersom detta material inte repar LCD-skärmen.
  Använd inga kemiska produkter som thinner, bensin, alkohol, rengöringsdukar för engångsbruk osv.

 2. Objektiv

  Objektiv ska behandlas mycket varsamt. Glaset i objektiven är mycket ömtåligt och repas lätt. Objektiv bör endast rengöras om det är absolut nödvändigt. Den optiska ytan påverkas varje gång den rengörs. Det blir alltid märken, även om dessa inte alltid går att se med blotta ögat. Det är bättre att ha ett objektiv som är lite dammigt än ett som har repor.
  Vi rekommenderar att du alltid tar bort fingeravtryck eftersom de är oljiga och sura och kan skada objektivets antireflexbehandlade yta. Intorkade vattendroppar och stänk från havet innehåller saltkristaller som också kan skada glaset och därför måste avlägsnas.
Ta bort damm och mikropartiklar

Börja med att använda en blåsbälg för att avlägsna det mesta av dammet. Blås aldrig med munnen. Då kan nämligen salivdroppar hamna på objektivet och lämna märken som är svåra att få bort.

Använd sedan en mycket mjuk borste för att ta bort damm på objektivet. Rör inte vid håren på borsten med fingrarna eftersom håren då blir oljiga och kan lämna efter sig fläckar. Tryck inte för hårt. Efter en dag på stranden, till exempel, kan mikropartiklar av kvarts eller silikon finnas på objektivets glas, och felaktig rengöring kan repa den optiska ytan.

Avlägsna oljiga fläckar och fingeravtryck

Som en allmän regel bör du undvika att röra glaset med fingrarna. Om du upptäcker fingeravtryck på glaset ska du aldrig avlägsna dem med ett klädesplagg eller en näsduk. Fibrerna är nämligen för grova och kan därför repa glaset.

Använd en mikrofiberduk som du förvarar i en påse eller i kameraväskan så att den inte blir dammig.
Om du behöver använda en vätska för att ta bort oljiga fläckar ska du inte använda kranvatten eftersom saltet i vattnet kan repa glaset.
Fukta istället mikrofiberduken i dejoniserat vatten och torka sedan glasets yta försiktigt utan att gnida.