Om den här filen

Om den här uppgraderingen (15/12/2011)

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och vi vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för digitalkameran NEX-5 med utbytbart objektiv. Mer information om hur du hämtar och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Hämtning och installation".

Viktigt:

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppgraderingen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Välj Meny --> Inställningar --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

 • NEX-5 med inbyggd programvara Ver.04 eller tidigare

Förbättringar

Det här hjälpprogrammet uppgraderar den inbyggda programvaran i NEX-5 till version 05 och ger följande fördelar:

 • Kompatibilitet med monteringsadapter "LA-EA2".

Obs: "Funktionerna Face Detection" [Ansiktsavkänning] och "Smile Shutter" fungerar inte vid användning av monteringsadaptern "LA-EA2".

Fördelar i tidigare uppgraderingsprogram (version 04) som ingår i version 05.

 • Funktionen [Picture Effect] har lagts till.
 • Funktionen [Peaking] har lagts till i manuellt fokusläge.

Fördelar i tidigare uppgraderingsprogram (version 03) som ingår i version 04.

 • En funktion för att anpassa knapparna har lagts till.
  Nu går det att anpassa funktionerna för två knappar på kamerans bakre panel.
 • Funktionen [Menu start] har lagts till.
  När "Menu" är valt kan man nu välja att visa antingen huvudmenyn eller den senast inställda parametern.
 • Förbättring av funktionen [MF Assist]
  Nu kan en förstorad del av bilden visas på skärmen i MF (Manual Focus) Assist-läge, under så lång tid som användaren själv väljer. Det har även blivit lättare att använda MF Assist.
 • Förbättrad hantering av menyval
  Det har blivit lättare att använda menyerna.
 • Bibehålla bländarinställningen i inspelningsläge
  Nu går det att spela in HD-video med samma bländarinställning hela tiden.
 • Stöd för autofokusfunktionen med A-monteringsobjektiv
  Viktig anmärkning: Om du använder α-objektiv samtidigt som kameran har en LA-EA1-adapter ska du uppgradera LA-EA1-adaptern. Klicka här för att få åtkomst till nedladdningssidan för LA-EA1.
 • Förstora bilden när [Release w/o Lens] är inställd på [Enable]

Fördelar i tidigare uppgraderingsprogram (version 02) som ingår i version 04.

 • Funktionen svepande panorering i 3D har lagts till;
 • Funktionen svepande panorering i "normal" 2D har förbättrats;
 • Lägre strömförbrukning i avstängt läge;
 • Kameran startar snabbare i svagt ljus.

Systemkrav

 • Maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadaptern AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppgraderingen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel medföljer kameran.

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera

Viktig information:

 • Under uppgraderingen ska du antingen använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppgraderingen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.

Steg 1: hämta uppgraderingen för den inbyggda programvaran

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] nedan.
 3. Hämtningen av filen [NEX-5V5_Update1112a.exe] (61,8 MB (64 815 376 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: uppgradera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [NEX-5V5_Update1112a.exe] för att starta Firmware Updater.


  Fönstret Firmware Updater visas.

 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran, och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod är inställd än Mass Storage [Massminne], välj Mass Storage [Massminne]. 4. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs: När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
 5. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
  Obs: Om inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 6. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs: Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppgraderingen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1


  Figur 2


 7. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppgraderingen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 8. När skärmbilden i figur 3 visas klickar du på Nästa.
  Obs: Current version [aktuell version] ska vara Ver.1 eller Ver.2 eller Ver.3 eller Ver.4.
  Om skärmbilden i figur 4 visas behövs ingen uppgradering. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

  Figur 3: Uppgradering behövs


  Figur 4: Uppgradering behövs inte


 9. Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen, enligt instruktionerna i figur 5.
  Obs: Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.
  Obs: Om inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
  Figur 5


 10. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs: Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.

 11. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 12. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 6 visas.
 13. Klicka på Kör för att starta uppgraderingen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen (som tar ca 5 minuter).
  Obs: Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppgraderingen.

  Figur 6


 14. När uppgraderingen är klar visas skärmbilden i figur 7. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.

  Figur 7


 15. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.05.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Steg 4: Ladda ned bruksanvisningarna som beskriver de nya funktionerna och hur de används.

Alla nya funktioner som finns beskrivna i följande manualer ingår i denna uppgradering av den inbyggda programvaran (Ver.05).

Filinformation

Filnamn

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Filstorlek

 • -