Artikel-ID : 00190166 / Senast ändrat : 11/12/2017Skriv ut

Parallellimporterade produkter från länder utanför EES och Schweiz

  Sony har fått veta att ett antal återförsäljare importerar äkta Sony-produkter från länder utanför EES (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schweiz för försäljning till konsumenter i EES och Schweiz.  Produkterna är ofta avsedda för den amerikanska eller den asiatiska marknaden, som kan ha andra krav vad gäller standarder och lagar.

  Om du är bosatt i EES eller Schweiz och köper en produkt från en av dessa återförsäljare, eller om du köper en produkt utanför EES eller Schweiz, vill vi informera om att vissa risker medföljer vid köp av så kallade ”gråimportprodukter”. En gråimport (eller parallellimport) kan beskrivas som en icke-förfalskad produkt som importeras från länder utanför EES och Schweiz.

  Konsumenter inom EES och i Schweiz kan uppleva att parallellimporterade produkter inte uppfyller deras förväntningar eftersom produkterna inte har konfigurerats eller skräddarsytts för deras lokala marknad. Exempel:

  • Produkterna kanske inte har någon CE-märkning, vilket är ett juridiskt krav i Europa och bland annat visar att produkten uppfyller europeiska säkerhetskrav och därför kan säljas på den europeiska marknaden.
  • Parallellimporterade produkter omfattas inte av reparationspolicyn Sony har för EES och Schweiz, så därför täcks inte service av de här produkterna av vår tillverkningsgaranti*. Det innebär också att det inte finns någon garanti som täcker produkter som är trasiga vid leverans och skickas till en reparationsverkstad i EES eller Schweiz. Du kan använda följande länk om du vill veta mer om vår garantipolicy:     
   http://services.sony.se/support/sv/warranty/general.
  • Eftersom Sony inte har för avsikt att sälja parallellimporterade produkter inom EES och på den schweiziska marknaden ingår inte sådana produkter i europeiska reklamkampanjer.
  • Förpackningen kanske inte innehåller strömförsörjningsprodukter som är anpassade för länder i EES och Schweiz (adapter/sladd) eller kan inkludera strömförsörjningsprodukter som inte tillhandahålls av Sony och därför inte har kvalitetskontrollerats av Sony.
  • Produkter och tillbehör som är avsedda för andra länder/regioner kanske inte är kompatibla med varandra.

  Du kan använda följande länk för att hitta en auktoriserad återförsäljare av Sony-produkter nära dig:
  https://www.sony.se/dealerlocator/search

  *Turistmodeller som har ett begränsat turistgarantikort kanske täcks av vår tillverkningsgaranti, även om de är köpta utanför EES och Schweiz.