Försiktighetsåtgärder vid uppdatering från version 1.01 eller tidigare

  • Vid uppdatering från version 1.01 eller tidigare måste du uppdatera till version 1.05 innan du fortsätter med uppdateringen till version 1.11. Uppdatera endast till version 1.11 efter uppdatering till version 1.05. Om du försöker uppdatera till version 1.11 utan att uppdatera till version 1.05, kan ett fel inträffa och du kan inte uppdatera.
  • Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har.
    Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
    1. På kameran väljer du Menu (meny).
    2. Välj Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.

Om versionen redan är 1.05 eller senare uppdaterar du till den senaste versionen av systemprogramvaran.

Version1.05 (för version 1.01 eller tidigare)

senaste uppdatering (för version 1.05 eller senare)