Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan SEL1855 Lens System, programvaruuppdatering Ver.02 (procedur för Mac-datorer) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Om den här filen


Obs! Den här uppdateringen av objektivsystemprogramvaran finns för kamerahus med E-fattning.

 • Det går inte att använda vissa modeller för den här uppdateringen. (Modellista)
 • När du använder PXW-FS7M2 följer du proceduren i instruktionshandboken till PXW-FS7M2.

Viktigt

 • Se till att fästa objektivet på kameran innan du utför systemuppdateringen.- Innan du fäster objektivet på kameran måste du stänga av kameran.


 • Utgivningsdatum: 30/08/2013
 • Aktuella modeller och filnamn:
  ModellFilnamn
  SEL1855Update_SEL1855_V2.dmg
 • Fördelar och förbättringar:
  • Aktiverar funktionen "Fast Hybrid AF".- Utan den här uppdateringen av objektivet kommer kameran att använda vanlig kontrastsökande autofokus även om "Fast Hybrid AF" har valts.
   Obs! Dessutom behöver den inbyggda programvaran i kamerorna NEX-5R och NEX-6 också uppdateras.

Systemkrav

 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13, se till att ”DriverLoader_1013” är installerat innan du uppdatera programvaran.
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran: Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat) - Uppdateringen kan endast utföras när återstående batterinivå visar tre streck eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel som medföljer kameran- Vi garanterar inte att uppdateringsfunktionen fungerar med en annan USB-kabel.

Installera

Viktig information:
 • Under systemuppdateringen ska du antingen använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Se till att fästa objektivet på kameran innan du utför systemuppdateringen.- Innan du fäster objektivet på kameran måste du stänga av kameran.

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera systemets programvaruversion.

 1. Välj Menu [Meny] -> Setup [Inställningar] -> Version på kameran.
 2. Systemets programvaruversion visas.- Om objektivets programvaruversion är Ver.02 eller senare, behövs ingen uppdatering.

1. Hämta uppdateringsfilen

2. Starta System software Updater

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta System software Updater.

3. Kontrollera kamerans USB-anslutningsläge

 1. Sätt på kameran. - Om kameran redan är igång, stäng av den och sätt på den igen.
 2. I enlighet med instruktionerna i System software Updater väljer du Menu [Meny] -> Setup [Inställningar] -> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar om Mass Storage [Massminne] har valts.
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne].

4. Anslut kameran till datorn.

Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.

 1. Efter att du kontrollerat att kamerans LCD-skärm är igång, kan du ansluta kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Beroende på inställningarna för "Power Saving Start Time", kan kameran gå ner i strömbesparingsläge. Om kameran går ner i strömbesparingsläge och LCD-skärmen stängs av, kan du trycka ned avtryckaren halvvägs för att lämna strömbesparingsläget och ansluta kameran med medföljande USB-kabel.

  Om ett felmeddelande visas på datorns skärm kan du försöka med följande:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 2. Kontrollera att visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. - Om den inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 3. När du har bekräftat detta klickar du på Next [Nästa] i System software Updater. Figur 4 visas i System software Updater och figur 5 visas på kamerans LCD-skärm. - Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av systemets programvara är slutförd.

  Figur 4


  Figur 5

  • Om meddelandet "The update is not available for your model" [Uppdateringen finns inte tillgänglig för din modell] visas på skärmen kan du kontrollera om System software Updater är korrekt fil för det objektiv som sitter på kameran.
  • Om ovanstående meddelande visas trots att korrekt System software Updater körs, stänger du System software Updater, kopplar från USB-kabeln, stänger av kameran och börjar om från steg 2 "Starta System software Updater".
  • Om meddelandet "Could not find the camera with the lens for this update mounted" [Kunde inte hitta ett kamera med lämpligt objektiv monterat] visas på skärmen, kontrollera då om kameran har funktionen "Fast Hybrid AF" och att den är ansluten till datorn med en USB-kabel.

5. Kontrollera om uppdateringen behövs

 1. När du har bekräftat att skärmbilderna i Figur 4 och 5 visas klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 6).
 2. Efter att du bekräftat skärmen på figur 6, klickar du på Next [Nästa] (Aktuell version) är [Ver.01]).- om skärmen i figur 7 visas behövs inte uppdateringen. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Finish [Avsluta]. Stäng av kameran, ta ut batteriet eller nätadaptern och sätt på kameran igen.


  Figur 6: Uppdatering behövs


  Figur 7: Uppdatering behövs inte

6. Starta uppdateringen

 1. Klicka på Run [Kör]för att starta uppdateringen.- Förloppsindikatorn visas under överföringen (som tar ca 5 sekunder).

  Obs: Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen.
 2. När överföringen är slutförd visas följande skärm. Klicka på Finish [Slutför].
 3. Uppdateringsprocessen startar och förloppsindikatorn visas på kamerans skärm (cirka 30 sekunder).

7. Slutför uppdateringen

 1. Uppdateringsprocessen är slutförd när meddelandet "Lens update complete" [Objektivuppdatering slutförd] visas på kamerans skärm.
 2. Klicka på i aktivitetsfältet nere i höger hörn på datorn för att avbryta USB-anslutningen.- Om den inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg
 3. Koppla bort USB-kabeln. - När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran, ta ut batteriet eller nätadaptern och sätt på kameran igen.

8. Kontrollera systemets programvaruversion igen och bekräfta att objektivets fasta programvara har Ver.02