• Processor: CPU Pentium III 500 MHz eller högre (Pentium III 800 MHz eller högre rekommenderas).
 • RAM: 256 MB eller mer (512 MB eller mer rekommenderas).
 • Hårddisk: 500 MB eller mer ledigt hårddiskutrymme (beroende på vilken Windows-version du har kan mer utrymme krävas för att installera programvaran. Ytterligare minnesutrymme krävs om du har tänkt redigera fotodata.)
Obs!
 • Det kan uppstå problem om du ansluter flera USB-enheter till en enda dator (inklusive en annan skrivare) eller om du använder en hubb. Om problem uppstår minskar du antalet anslutna enheter.
 • Du kan inte styra skrivaren från en USB-enhet som är ansluten samtidigt som skrivaren.
 • Koppla inte ur USB-kabeln medan data överförs eller skrivs ut, eftersom detta påverkar utskriften.
 • Skrivaren har inte stöd för vilo- och väntelägen eller omstart från dessa lägen.
 • Låt inte datorn som är ansluten till skrivaren gå över i något av dessa lägen under utskrift. Om detta sker kan utskriften misslyckas.
 • Det kan hända att utskriften inte blir korrekt om du pausar ett pågående utskriftsjobb och återupptar utskriften efter ett tag.
 • Den rekommenderade miljön garanterar inte att enheten fungerar med alla datorer.

Nedladdning:
 1. Se till att du är inloggad som administratör.
 2. Skapa följande mapp på C-enheten: DPP_Driver
 3. Klicka på Godkänn längst ned på sidan för att starta nedladdningen.
 4. Klicka på Spara och välj följande mapp: C:\DPP_Driver
 5. När nedladdningen är slutförd går du till: C:\DPP_Driver och kontrollerar att filen som laddats ned (DPPFP97W02.exe) är 5 058 424 byte. Ladda ned filen på nytt om filstorleken inte stämmer.


Viktig information:Anslut inte skrivaren till datorn förrän du ombeds att göra det. Om du ansluter skrivaren innan du ombeds att göra det visas följande fönster:


För Windows 2000/XP/Vista:
 1. Fönstret [Guiden Ny maskinvara] (Windows 2000/XP) eller [Ny maskinvara har hittats] (Windows Vista) visas.
 2. Koppla ifrån skrivaren och klicka på [Avbryt].


För Windows 7:
 1. Skrivaren registreras som en ospecificerad enhet.
 2. Installera drivrutinen som laddats ned enligt anvisningarna nedan.
 3. Anslut skrivaren och öppna [Enheter och skrivare].
 4. Högerklicka på ikonen för DPP-FP67/77 och välj [Felsök].
 5. Välj [Använd den här lösningen].


Installation:

Dubbelklicka på ikonen "DPPFP97W02.exe" på skrivbordet och följ anvisningarna för att installera programvaran.