Tillämpliga modeller

Informationen nedan avser följande STR-modeller:

 • STR-DA3600ES

Om den här filen

 • Namn: A36E_1032.zip
 • Utgivningsdatum: 25/03/2015
 • Behöver jag uppdatera? Det kan hända att den fasta programvaran redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny STR-modell. Om du är osäker, följ de här anvisningarna för att kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Modifierar distributionsmetoden i SHOUTcast-webbradio.
   Obs!Denna uppdatering av den fasta programvaran ger stöd för API-växling på SHOUTcast-servern. Specifikationen av SHOUTcast-funktionen har inte ändrats.
 • Restriktioner: Får endast användas med STR-enheter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Installera

Installera Setup Manager

För att kunna uppdatera den fasta programvaran behöver du Setup Manager. Om du inte har installerat Setup Manager, finns den på cd-skivan som medföljde produkten. Du kan också hämta installationspaketet.

Installera Setup Manager

Hämta den senaste versionen

 1. Läs igenom villkoren och godkänn dem genom att markera rutan.
 2. Klicka på Hämta nedan.
 3. Spara filen på datorns skrivbord när du uppmanas att göra det.

Installera programvaran

Kontrollera att utrustningen är ansluten

 1. Stäng av mottagaren och anslut den till nätverket via en nätverkskabel.
 2. Kontrollera att mottagaren är ansluten till tv:n.
 3. Slå på mottagaren och vänta i 30–50 sekunder tills U-com-kommunikationen har upprättats.
 4. Slå på tv:n.
 5. Använd fjärrkontrollen till mottagaren och tryck på GUI MODE. GUI MODE ON visas i teckenfönstret på mottagaren.
 6. Menyn visas på tv-skärmen.

Om mottagaren redan är konfigurerad för att anslutas till hemnätverket, se Uppdatera den fasta programvaran.

Anslut mottagaren till hemnätverket

 1. Välj Settings > Network > Network Setup (Inställningar > Nätverk > Nätverkskonfiguration) med pilknapparna på fjärrkontrollen.Settings > Network > Network Setup (Inställningar > Nätverk > Nätverkskonfiguration)

  Sony

 2. Välj Internet Setup (Internetkonfiguration) på menyn Network Setup (Nätverkskonfiguration).

  Sony

 3. På skärmen Internet Setup (Internetkonfiguration) väljer du Connect Automatically (DHCP) (Anslut automatiskt (DHCP)). Meddelandet "Connecting... Please wait." (Ansluter... Vänta.) kanske visas.

  Sony

 4. När mottagaren är ansluten till nätverket, väljer du Finish (Slutför) och trycker på Retur.
 5. Tryck på knappen GUI MODE på fjärrkontrollen. GUI MODE OFF visas i teckenfönstret på mottagaren.

Uppdatera den fasta programvaran

 1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen. Välj System Settings (Systeminställningar) och tryck på Retur.
 2. Välj UPDATE(PC) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på Retur.
 3. Välj PERMIT med pilknapparna.
 4. Starta Setup Manager på datorn genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet. Installera Setup Manager
 5. Dubbelklicka på mottagarikonen.
 6. Dra reglaget i rullningsfältet på skärmen Setup Manager åt vänster till System.
 7. Klicka på Browse (Bläddra) vid File Path (Sökväg) på skärmen System Settings (Systeminställningar) och leta reda på den hämtade uppdateringsfilen. A36E_1032.zip
 8. Klicka på Start Update (Starta uppdatering).
 9. Klicka på Yes (Ja) på skärmen Start Update (Starta uppdatering). Uppdateringen tar 15–30 minuter.
  Obs! Indikatorn MULTI CHANNEL DECODING på mottagarens frontpanel blinkar under uppdateringen. Indikatorn lyser med fast sken när uppdateringen är klar.
 10. När uppdateringen är klar klickar du på Exit (Avsluta).
 11. Stäng av mottagaren och koppla bort den från datorn.
 12. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar.

Kontrollera den befintliga programversionen i mottagaren

 1. Använd fjärrkontrollen till mottagaren och tryck på GUI MODE. GUI MODE ON visas i teckenfönstret på mottagaren.
 2. Menyn visas på tv-skärmen.
 3. Tryck på MENU på fjärrkontrollen. Välj System Settings (Systeminställningar) med pilknapparna. Tryck sedan på Retur.
 4. Välj VERSION x.xxx med pilknapparna. Den befintliga programversionen visas.

Frågor och svar

Om uppdateringen misslyckas:

 1. Kontrollera att du har hämtat den rätta filen för mottagaren.
 2. Kontrollera brandväggsinställningarna. Brandväggsprogramvara kan blockera Setup Manager.
  • Med Windows Firewall: Lägg till Setup Manager i undantagsinställningarna för Windows Firewall på Kontrollpanelen.
  • Med andra brandväggsprogram: Inaktivera brandväggen eller registrera Setup Manager som tillåtet program. Mer information finns i hjälpen till brandväggsprogrammet.

Filinformation

Filnamn

 • A36E_1032.zip