Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Incar multimediasystem. Läs följande anvisningar noga.

 • Utgivningsdatum: 20-06-2014
 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara för XAV-602BT/XAV-612BT/XAV-712BT/XAV-742
 • Aktuella modeller: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar funktionen för telefonsamtal när bilmotorn stängs av (XAV-602BT, XAV-612BT och XAV-712BT)
  • Återfå GPS-signalmottagning med TomTom-navigering (XAV-712BT)
 • Begränsningar:
  • Enheten kommer att skadas om du stänger av den under uppdateringen. Om så sker kostar det pengar att reparera den
  • Du måste starta om enheten när den inbyggda programvaran har uppdaterats. Pekskärmen kanske inte fungerar om du hoppar över det här steget

Installera

Du behöver:

 • En dator som är ansluten till internet
 • Ett USB-minne med tillgängligt utrymme på 200 MB eller mer

Ladda ned och installera uppdateringen

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Spara update.zip på din dator enligt dialogrutan som visas
 2. När du har slutfört nedladdningen extraherar du uppdateringsfilen för att skapa mappen "update" ["uppdatering"] som innehåller SONYXAV.BIN
 3. Kopiera mappen "update" ["uppdatering"] till rotkatalogen på USB-minnet

Uppdateringsprocess (i bilen). Uppdateringen tar ca fem minuter.
Förberedelse: Parkera bilen på ett säkert ställe och starta motorn för att undvika att strömmen tar slut.

 1. Anslut USB-minnet som innehåller mappen "update" ["uppdatering"] till enheten. Du ska inte ansluta något annat USB-minne än det som innehåller uppdateringen
 2. Tryck på knappen OFF [AV] på fjärrkontrollen (eller tryck och håll nere knappen SOURCE [KÄLLA] i 1 sekund) så att enhetens källa är avstängd
 3. Välj Settings [Inställningar] från startmenyn
 4. Välj General Settings [Allmänna inställningar]
 5. Välj firmware version [version av inbyggd programvara]
 6. Tryck på knappen Update [Uppdatera]
 7. Kontrollera om befintlig inbyggd programvara behöver uppdateras. Om versionen av den inbyggda programvaran är 1.11 ska din enhet uppdateras
 8. Tryck på knappen Update [Uppdatera] igen för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran
 9. Viktigt! Vänta tills "Firmware Update Success!!" [Uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckades!!" visas på skärmen. Stäng inte av enheten eller ta bort USB-minnet
 10. Tryck och håll nere knappen OFF [AV] på fjärrkontrollen (eller tryck och håll nere knappen SOURCE [KÄLLA] i 2 sekunder) för att stänga av enheten. Ta bort USB-minnet och vänta i mer än 10 sekunder*.
  Tryck på knappen SOURCE [KÄLLA] för att starta enheten igen.
  Obs! *: Räkna till 10 sekunder med hjälp av en klocka så att du är säker på att enheten har stängts av

Efter uppdateringen

Bekräfta versionen när det uppdaterade programmet har installerats.

 1. Välj Settings [Inställningar] från startmenyn
 2. Välj General Settings [Allmänna inställningar]
 3. Välj Firmware Settings [Inställningar för inbyggd programvara]
 4. Bekräfta att "1.20" visas

Filinformation

Filnamn

 • SONYXAV_CB21.zip

Filstorlek

 • -