Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Ibilen multimediasystem. Läs följande anvisningar noggrant.

 • Utgivningsdatum: 10/04/2013
 • Namn: Uppdatering av fast programvara XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Aktuella modeller: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Fördelar och förbättringar:
  • MirrorLink
   • Xperia Z och Samsung Galaxy NoteII läggs till som kompatibel enhet
   • Lägger till helskärmsläge för MirrorLink
   • Lägger till styrbarhet med fjärrkontroll
  • Användargränssnitt
   • Lägger till funktionen för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen från hemskärmen
  • Hands-free-telefon med Bluetooth (förutom XAV-741)
   • Ökar antalet kontakter i den lagrade telefonboken
  • Röstkommando (förutom XAV-741)
   • Ger stöd för röstkommandofunktionen
  Information om dessa nya funktioner finns i handledningen "nya funktioner efter uppdatering av inbyggd programvara"
 • Restriktioner:
  • Enheten kommer att skadas om du stänger av den under uppdateringen. Om så sker kostar det pengar att reparera den.
  • Du måste starta om enheten när den fasta programvaran har uppdaterats. (Steg 10 i uppdateringsprocessen) Pekskärmen kanske inte fungerar om du hoppar över det här steget.

Installera

Du behöver

 • En dator som är ansluten till internet
 • Ett USB-minne med tillgängligt utrymme på 100 MB eller mer.

Hämta och installera uppdateringen

 1. Du startar hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen Download [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
  Spara update.zip på din dator enligt dialogrutan som visas.
 2. När du har slutfört nedladdningen extraherar du uppdateringsfilen för att skapa mappen "update" ["uppdatering"] som innehåller SONYXAV.BIN.
 3. Kopiera mappen "update" ["uppdatering"] till rotkatalogen på USB-minnet.

Uppdateringsprocess (i bilen). Uppdateringen tar ca fem minuter.
Förberedelse: Parkera bilen på ett säkert ställe och starta motorn för att undvika att strömmen tar slut.

 1. Anslut USB-minnet som innehåller mappen "update" ["uppdatering"] till enheten. Du ska inte ansluta något annat USB-minne än det som innehåller uppdateringen.
 2. Tryck på knappen OFF [AV] på fjärrkontrollen (eller tryck och håll nere knappen SOURCE [KÄLLA] i 1 sekund) så att enhetens källa är avstängd.
 3. Välj Settings [Inställningar] från startmenyn.
 4. Välj General Settings [Allmänna inställningar].
 5. Välj Firmware Settings [Inställningar för fast programvara].
 6. Tryck på knappen Update [Uppdatera].
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Tryck på knappen Update [Uppdatera] igen för att starta uppdateringen av den fasta programvaran.


 9. Viktigt: Vänta tills "Firmware Update Success!!" [Uppdateringen av den fasta programvaran lyckades!!" visas på skärmen och stäng inte av enheten eller ta bort USB-minnet.
 10. Tryck och håll nere knappen OFF [AV] på fjärrkontrollen (eller tryck och håll nere knappen SOURCE [KÄLLA] i 2 sekunder) för att stänga av enheten. Ta bort USB-minnet och vänta i mer än 10 sekunder*.
  Tryck på knappen SOURCE [KÄLLA] för att starta enheten igen.
  Obs! *: Räkna till 10 sekunder med hjälp av en klocka så att du är säker på att enheten har stängts av.

Efter uppdateringen

Bekräfta versionen när det uppdaterade programmet har installerats.

 1. Välj Settings [Inställningar] från startmenyn.
 2. Välj General Settings [Allmänna inställningar]
 3. Välj Firmware Settings [Inställningar för fast programvara]
 4. Bekräfta att “JR08_xav_1.13.003" visas

Filinformation

Filnamn

 • update.zip

Filstorlek

 • -