Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande STR-modeller:

 • STR-DN840

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av din AV-mottagare.

 • Namn: Uppdatera AV-mottagarens inbyggda programvara till version s9327.1108.0
 • Utgivningsdatum: 18/08/2014
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar funktionen för Netflix och Dolby Digital Plus
 • Restriktioner: får endast användas med AV-mottagare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny AV-mottagarmodell. Om versionsnumret är s9327.1108.0 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, det vill säga att om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Slå på AV-mottagaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv-skärmen innan du fortsätter
 4. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 5. I menyn Inställningar [Settings] väljer du System Settings (Systeminställningar)och sedan trycker på ENTER med pilarna på fjärrkontrollen
 6. Välj Nätverksuppdatering [Network Update] och tryck på ENTER.
 7. Välj Version och tryck på ENTER
 8. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på TV-skärmen:
  "Software Version s9327.1108.0" - om versionsnumret är s9327.1108.0 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran

Installera

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta AV-mottagaren till internet
 • en aktiv internetanslutning
 • en kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna.

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, det vill säga att om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut AV-mottagarens LAN-port till en internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv-skärmen innan du fortsätter
 2. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTERmed pilknapparna på fjärrkontrollen.
 3. I menyn Inställningar [Settings], väljer du Systeminställningar [System Settings] och trycker på ENTER med pilarna på fjärrkontrollen.
 4. På menyn Inställningar [Settings] väljer du Nätverksuppdatering [Network Update] och trycker på ENTER med pilarna på fjärrkontrollen.
 5. Välj Uppdatera [Update] och tryck på Enter – Mottagaren börjar kontrollera den tillgängliga programvaruuppdateringen.
 6. Meddelandet En ny version av programvaran har hittats [A new version of software is found] visas på TV:n. Välj Uppdatera nu [Update now] och tryck på Enter.
 7. Välj Godkänn [Agree] och tryck på ENTERHämtningen startar och hämtningsskärmen visas på tv:n
 8. När uppgraderingen är klar visas meddelandet COMPLETE[Slutförd] på den främre panelen.
 9. När uppgraderingen är klar startas AV-mottagaren om automatiskt. Du får inte använda eller stänga av mottagaren förrän uppdateringen är slutförd.
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är s9327.1108.0 har uppdateringen lyckats.

Frågor och svar

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet.

Mottagaren kunde inte hämta uppdateringsdata under programvaruppdateringen.
Problemet kan bero på nätverksanslutningen.

 1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
 2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om AV-mottagaren har en egen IP-adress eller inte.
 3. Prova att uppdatera igen.

Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
Slå på mottagaren. Programvaran uppdateras automatiskt.

Uppdateringen har pågått i över 40 minuter och har inte slutförts.

 1. Dra ut strömsladden ur eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
 2. AV-mottagaren uppdaterar programvaran automatiskt.
  Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport