Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande STR-modeller:

 • STR-DN1020

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av din AV-mottagare.

 • Namn: Uppdatera AV-mottagarens inbyggda programvara till version 2.11
 • Utgivningsdatum: 25/09/2013
 • Fördelar och förbättringar:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Restriktioner: får endast användas med AV-mottagare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny AV-mottagarmodell.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Sätt på AV-mottagaren.
 3. Tryck på HOME NETWORK (Hemmanätverk).
 4. Tryck på MENU (Meny).Startmenyn visas på TV-skärmen.
 5. I menyn Home (Hem) markerar du Settings (Inställningar) och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 6. I menyn Settings (Inställningar) markerar du Network (Nätverk) och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 7. Välj Software Update (Programvaruuppdatering) och tryck på ENTER.
 8. Välj Version (Version) och tryck på ENTER.
 9. På TV-skärmen visas vilken version av den inbyggda programvaran som finns installerad i AV-mottagaren. Om versionsnumret är 2.11 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta AV-mottagaren till internet
 • en aktiv internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är vanligtvis mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna.

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut AV-mottagarens LAN-port till en internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på HOME NETWORK (Hemmanätverk) för att välja hemmanätverksfunktionen.
 2. Tryck på MENU (Meny).Menyn visas på TV-skärmen.
 3. Välj Settings (Inställningar) och tryck sedan på Enter. Då visas menyn Settings (Inställningar) på tv-skärmen.
 4. Välj Network (Nätverk) och tryck sedan på Enter.
 5. Välj Software Update (Programvaruuppdatering) och tryck sedan på Enter.
 6. Välj Update (Uppdatering) och tryck sedan på Enter.
 7. När meddelandet "Found latest update." (Hittade den senaste uppdateringen.) visas på TV-skärmen trycker du på Enter.
 8. Välj OK och tryck sedan på Enter. Bekräfta meddelandet och läs även "END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SONY SOFTWARE" (Licensavtal för slutanvändare gällande programvara från Sony). Tryck sedan på Enter.
 9. Välj Agree (Acceptera) och tryck sedan på Enter.
 10. "Complete!" (Klar!) visas på displayen när programvaruuppdateringen har slutförts. När uppgraderingen har slutförts trycker du på på/av-knappen för att stänga av mottagaren. Då uppdateras mottagaren till den nya versionen.
 11. Kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran som finns installerad för att säkerställa att installationen av uppgraderingen lyckades. Om versionsnumret är 2.11 har den inbyggda programvaran uppgraderats.

Frågor och svar

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet.

Meddelandet "Cannot connect" (Kan inte ansluta) visas på TV-skärmen.
Problemet kan bero på nätverksanslutningen.

 1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
 2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om AV-mottagaren har en egen IP-adress eller inte.
 3. Prova att uppdatera igen.

Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
Sätt på mottagaren och prova att uppdatera igen.

Uppdateringen har pågått i över 20 minuter och har inte slutförts.

 1. Dra ut strömsladden ur eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
 2. Då uppdateras programvaran i mottagaren automatiskt.
  Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport