Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av din AV-mottagare.

 • Utgivningsdatum: 14/01/2015
 • Namn: Uppdatera AV-mottagarens inbyggda programvara till version 980
 • Aktuella modeller: STR-DA5700ES
 • Fördelar och förbättringar:
  • Improves the encryption security
  • Improved BRAVIA Internet Video service connectivity
  • Improved WAV file playback quality
  • Improved Dolby Digital Plus playback quality
 • Restriktioner: får endast användas med AV-mottagare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny AV-mottagarmodell. Om versionsnumret är 980 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång
 2. Sätt på AV-mottagaren
 3. Tryck på AMP och sedan på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv:n innan du fortsätter
 4. I menyn Home, [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 5. I menyn Settings [Inställningar] markerar du System Settings [Systeminställningar] och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 6. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 7. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen:
  "Software Version 980" - om versionsnumret är 980 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta din AV-mottagare till internet
 • en aktiv Internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång
 2. Anslut AV-mottagarens LAN-port till en internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på AMP och sedan på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv:n innan du fortsätter
 2. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTERmed pilknapparna på fjärrkontrollen
 3. I menyn Settings [Inställningar] markerar du Network Update [Nätverksuppdatering] och väljer ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 4. Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på tv:n
 5. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 6. Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på tv:n
 7. Under nedladdningen visas meddelandet "*/9" på TV-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under nedladdningsprocessen
 8. När hämtningen är slutförd startar uppgraderingen och lampan för Multi Channel Decoding [multikanalsavkodning] börjar blinka
 9. När uppgraderingen är slutförd startas AV-mottagaren om automatiskt. . Du får inte använda eller stänga av mottagaren förrän uppdateringen är slutförd.
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är 980 har uppdateringen lyckats

Frågor och svar

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via Internet.

Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] visas på TV:n.
Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen.

 1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten
 2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om AV-mottagaren har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
 3. Prova att uppdatera igen

Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
Sätt på mottagaren och prova att uppdatera igen.

Uppdateringsprocessen har redan tagit mer än 50 minuter och är fortfarande inte färdig

 1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter
 2. Sätt på AV-mottagaren
 3. Prova att uppdatera igen.
  Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport