Om den här filen

Om den här uppdateringen

 • Utgivningsdatum: 02/12/2011
 • Berörda modeller och filnamn:
  • STR-DA5500ES: A55E_1031.zip
 • Fördelar och förbättringar: Stöd för ändring av distributionsmetoden för innehåll för SHOUTcast-webbradio.

  Obs! Det kanske inte går att lyssna på innehållet om leveranstjänsten avslutas eller innehållsöverföringssystemet ändras.

Så här uppdaterar du

Det här behöver du

 • Windows-dator med anslutning till Internet
 • LAN-kabel för att ansluta mottagaren till Internet
 • Medföljande cd-rom-skiva
  • ES Utility 2.0
  Om du inte har cd-rom-skivan med ES Utility kan du hämta programmet till datorn. I beskrivningen av installationsproceduren för ES Utility finns ytterligare information.

 • Operativsystem
  • För ES Utility 2.0: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bitars/64-bitars) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bitars)
 • Minimikrav för datorn:
  • Processor: Celeron
  • Klockhastighet: 1 GHz eller snabbare
  • Minne (RAM) (Windows XP): 512 MB eller mer
  • HDD: 20 MB eller mer ledigt diskutrymme.
   280 MB ledigt diskutrymme krävs om .NET Framework 2.0 inte är installerat.
  • Bildskärm: 1 024 × 768, High Color (65 536 färger) eller högre upplösning
  • Nätverk: 100Base-TX eller senare

Så här säkerställer du att uppdateringen går smidigt

Normalt är det mycket enkelt att göra en uppdatering. Gör så här så blir det rätt från början:

 • Läs igenom anvisningarna noggrant.
 • Stäng inte av mottagaren och koppla inte bort strömmen medan uppdateringen pågår.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som nämns i anvisningarna.
 • Vrid Master Volume till -∞ före uppdateringen.
 • Anslut till nätverket med en trådbunden anslutning

Installera ES Utility

Programvaran ES Utility krävs för att du ska kunna uppdatera den fasta programvaran. Följ stegen nedan för att installera programvaran ES Utility på datorn:

Obs! Du behöver inte installera ES Utility om du redan har installerat verktyget.

 1. Starta datorn och logga in som administratör eller med ett konto med administratörsbehörigheter.
 2. Sätt in den medföljande cd-rom-skivan med ES Utility i cd-rom-enheten.
 3. Installationsprogrammet startas automatiskt och skärmen Software Setup (Installera programvara) visas.
  • Om installationsprogrammet inte startas navigerar du till cd-rom-filerna och dubbelklickar på filen SetupLauncher.exe.
  • Om du inte har cd-skivan för ES Utility kan du hämta programmet ES Utility till datorn här. Öppna sedan den hämtade mappen och dubbelklicka på filen SetupLauncher.exe.
 4. Installera programvaran ES Utility genom att följa anvisningarna i meddelandet på skärmen.
 5. Läs avtalet på skärmen Welcome to the Software Setup (Välkommen till programvaruinstallationen). Om du accepterar klickar du på I accept the terms of the license agreement (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klickar på Next (Nästa).
 6. Klicka på ikonen för ES Utility under Software (Programvara) på skärmen Software Setup (Installera programvara). 7. Klicka på Install (Installera) under ES Utility på skärmen Software Setup (Installera programvara).
 8. Klicka på Next (Nästa) på skärmen Welcome to the ES Intaller (Välkommen till installationsprogrammet för ES).
 9. Välj Custom (Anpassad) på skärmen Setup Type (Installationstyp) och klicka på Next (Nästa).
 10. Klicka på Next (Nästa) på skärmen Choose a Destination Folder (Välj en målmapp).
 11. Välj Add a shortcut to the desktop (Skapa en genväg på skrivbordet) på skärmen Add a desktop shortcut (Skapa en genväg på skrivbordet) och klicka på Next (Nästa).
 12. Klicka på Install (Installera) på skärmen Install the program (Installera programmet).
 13. Klicka på Finish (Slutför) på skärmen ES Utility was successfully installed (ES Utility har installerats).

  Programvaran har installerats och ikonen för ES Utility läggs till på skrivbordet.Hämta och installera uppdateringen

 1. Hämta filen för den inbyggda programvaran till skrivbordet.
  • Läs igenom och acceptera villkoren och klicka på länken för att hämta filen.
  • Spara filen på skrivbordet när du uppmanas till det.
 2. Anslut mottagaren till nätverket med hjälp av en LAN-kabel.
 3. Se till att mottagaren är ansluten till tv:n.
 4. Starta mottagaren och vänta i 30–50 sekunder på U-com-kommunikationen.
 5. Tryck på GUI MODE på mottagarens fjärrkontroll för att visa GUI MODE ON i teckenfönstret.
 6. Se till att tv:n är påslagen. Menyn visas på TV-skärmen.
  Obs! Om mottagaren redan har konfigurerats för att anslutas till hemnätverket går du vidare till steg 11.
 7. Använd upp- och nedpilarna på fjärrkontrollen för att välja Settings (Inställningar) – Network (Nätverk) – Network Setup (Nätverksinställningar). 8. Välj Internet Setup (Internetinställning) på menyn Network Setup (Nätverksinställning). 9. Välj Connect Automatically (DHCP) (Anslut automatiskt (DHCP)) på skärmen Internet Setup (Internetinställning).
  Meddelandet "Connecting... Please wait." (Anslutning pågår. Vänta ....) kanske visas. 10. Välj Finish (Slutför) när mottagaren har anslutits till nätverket och tryck på Enter.
 11. Välj Settings (Inställningar) – System System Update (Systemuppdatering) i menyfönstret med hjälp av upp- och nedpilarna och Enter.
 12. Välj PC update (Datoruppdatering), Start och tryck på Enter.
 13. Fönstret PC update (Datoruppdatering) visas.
 14. Dubbelklicka på ES Utility på datorn.
 15. Dubbelklicka på mottagaren som ansluter till nätverket.
 16. Flytta rullningslisten till vänster för att välja System på skärmen för ES Utility.
 17. Klicka på Browse (Bläddra) till höger om File Path (Filsökväg) på skärmen System Settings (Systeminställningar) och leta upp filen som du har hämtat (A64E_1065.zip eller A55E_1031.zip).
 18. Klicka på Start Update (Starta uppdatering).
 19. Klicka på Yes (Ja) på skärmen Start Update (Starta uppdatering) för att starta uppdateringen. Uppdateringen tar ungefär 15–30 minuter.
  Obs! Lampan MULTI CHANNEL DECODING på frontpanelen blinkar under uppdateringen. När uppdateringen är klar slutar den att blinka.
 20. Klicka på Exit (Avsluta) när uppdateringen är klar.
 21. Stäng av mottagaren och koppla bort den från datorn.

Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar.

Vill du ha mer information?

Läs vanliga frågor om att uppdatera inbyggd programvara.

Hur kontrollerar jag mottagarens programvaruversion?

 1. Tryck på GUI MODE på mottagarens fjärrkontroll för att visa GUI MODE OFF i mottagarens teckenfönster.
 2. Tryck på MENU -knappen på fjärrkontrollen och tryck sedan på upp- och nedpilarna för att välja System Settings (Systeminställningar). Tryck sedan på Enter.
 3. Välj VERSION x.xxx med hjälp av upp- och nedpilarna. Mottagarens aktuella versionsinformation visas.

Felsökning

Gör följande om uppdateringen inte har slutförts:

 • Kontrollera att du har hämtat rätt fil för mottagaren.
 • Kontrollera brandväggsinställningarna:
  • Om du använder en Windows-brandvägg: Lägg till ES Utility i brandväggens undantagsinställningar. (mer information finns i bruksanvisningen till datorn och på webbplatsen för Windows).
  • Om du använder en allmän brandvägg: Inaktivera brandväggen eller registrera ES Utility som ett tillåtet program. Mer information finns i bruksanvisningen och i hjälpavsnitten.

Filinformation

Filnamn

 • A55E_1031.zip