Om den här filen

Läs instruktionerna nedan noggrant för att installera uppdateringsprogrammet på rätt sätt.

Tillämpliga modeller

SonicStage Simpler Burner version 1.1 som medföljer ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Systemkrav

Windows XP Professional/Windows XP Home Edition med SonicStage Simple Burner version 1.1 installerat.

Förbättringar

Åtgärdade problem

Fel kan uppstå i systemmiljöer med Windows XP Professional Service Pack 2.

Installera

Före nedladdning

Detta uppdateringsprogram är endast avsett för SonicStage Simple Burner version "1.1.00.09050". Kontrollera vilken version av SonicStage Simple Burner som finns installerad på datorn innan du laddar ned uppdateringsfilen.

 1. Starta SonicStage Simple Burner version 1.1.
 2. Klicka på CONFIG [Konfigurera] och välj fliken Version. Kontrollera vilken version av SonicStage Simple Burner du har.
 3. Om SonicStage Simple Burner version 1.1.01.07070 visas i fönstret Version behöver du inte ladda ned och installera detta uppdateringsprogram.
 4. Om SonicStage Simple Burner version 1.1.00.09050 visas i fönstret Version laddar du ned och installerar detta uppdateringsprogram.

Obs! Användare av Windows XP Home Edition/Windows XP Professional måste logga in med ett konto som tillhör gruppen Administratörer för att installera uppdateringsprogrammet.

Nedladdning av uppdateringsprogrammet för SonicStage Simple Burner version 1.1

Följ stegen nedan för att ladda ned filen:

 1. Skapa en mapp med namnet SSSB_Up C-enheten.
 2. Ladda ned filen Update_SSSB1101.exe (1 716 kB) i mappen som skapades i steg 1.
 3. När nedladdningen är klar kontrollerar du filstorleken på följande sätt: i menyn Visa i Utforskaren klickar du på Information.
 4. Om filstorleken stämmer har nedladdningen lyckats. Ta annars bort de hämtade filerna och ladda ned dem igen.
Uppdatering

När hämtningen är klar följer du stegen nedan för att installera uppdateringsprogrammet på datorn.

 1. Stäng alla program som är öppna.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Ange C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe och klicka på OK. Då visas fönstret InstallShield.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.
 5. Meddelandet Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer [Installationen av uppdateringsprogrammet för SonicStage Simple Burner version 1.1.01 på datorn har slutförts] visas när uppdateringen är klar.
 6. Klicka på Slutför.
Efter uppdateringen
 1. För att kontrollera att installationen av uppdateringsprogrammet har lyckats följer du stegen i avsnittet Före nedladdning.
 2. Om SonicStage Simple Burner version 1.1.01.07070 visas under Version i fönstret CONFIG [Konfigurera] har installationen av uppdateringsprogrammet lyckats.
Viktig information:

Före nedladdningen måste du godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare nedan. När du har läst avtalet klickar du på "Ladda ned" för att starta hämtningen.

Filinformation

Filnamn

 • Update_SSSB1101.exe

Filstorlek

 • 1.68 Mb