Tillämpliga modeller

 • SMP-N200

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Network Media-spelaren.

 • Utgivningsdatum: 25/12/2014
 • Namn: M10.R.0631
 • Aktuella modeller: SMP-N200
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
 • Restriktioner: Får endast användas med Network Media-spelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Network Media-spelarmodell. Om versionsnumret är M10.R.0631 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Network Media-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Sätt på Network Media-spelaren och vänta tills du ser menyn XrossMediaBar™.
 3. I XrossMediaBar markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 5. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen:
  "Software Version M10.R.0631" - om versionsnumret är M10.R.0631 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Det tar normalt cirka 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen:

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta Network Media-spelaren till Internet
 • en aktiv Internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Network Media-spelaren.
 • Stäng inte av Network Media-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Network Media-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut Network Media-spelarens LAN-port till en internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på Network Media-spelaren.

Hämta uppdateringen:

 1. I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > Network Update [Nätverksuppdatering] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
 2. Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på tv:n.
 3. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 4. Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på tv:n.
 5. Under nedladdningen visas meddelandet DL */9"på tv-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under nedladdningsprocessen.
 6. När nedladdningen är slutförd startar uppdateringen och meddelandet VUP visas på tv-skärmen.
 7. Under uppdateringen visas meddelandet "VUP */9" på tv-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9, vilket indikerar förloppet.
 8. Uppdateringen är slutförd när spelaren stängs av automatiskt. Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 9. Sätt på spelaren.
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M10.R.0631 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

Troubleshooting

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Network Media-spelaren via Internet.

 • Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] visas på TV:n.
  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen.
  1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
  2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om Network Media-spelaren har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
  3. Prova att uppdatera igen.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på spelaren och prova att uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Network Media-spelaren.
  3. Prova att uppdatera igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport